København kalder ikke-uddannede socialrådgivere

Er det falsk varebetegnelse, at flere af de ansatte i ”Projekt socialrådgivere i daginstitutioner” ikke er uddannede socialrådgivere? Ja, siger socialrådgiver, der selv er ansat i projektet. Nej, siger socialdirektør i Københavns Kommune.

Er det falsk varebetegnelse at kalde ansatte i ”Projekt socialrådgivere i daginstitutioner” for socialrådgivere, når de ikke er uddannet socialrådgiver? Ja, siger socialrådgiver Nina Harboe. Hun er selv ansat i projektet, og ifølge hende er knap halvdelen af de ansatte i projektet ikke uddannet socialrådgivere. I en kommentar i fagbladet Socialrådgiveren 2-2012 skriver hun bl.a.:

”Nogle vil føle sig snydt, hvis de læser og hører, at de får en socialrådgiver tilknyttet, hvis det ikke er tilfældet, fordi de med socialrådgiver forventer nogle bestemte faglige indfaldsvinkler.” Nina Harboe efterlyser, at socialrådgiver bliver en beskyttet titel.

Lige som socialrådgivere i de seneste fem år har arbejdet på en række af de københavnske skoler, fik 50 daginstitutioner som led i et udviklingsprojekt i 2010 også deres egen socialrådgiver tilknyttet. I den pjece, som uddeles i daginstitutionerne, nævnes ordet ”socialrådgiver” fem gange.

Bedst til opgaven…

På spørgsmålet om, hvor vidt der er tale om falsk varebetegnelse, svarer socialdirektør i Københavns Kommune Anette Laigaard – der i øvrigt selv er uddannet socialrådgiver:

– Er det falsk varebetegnelse, når TV-nyhedsværterne Divya Das og Mette Walsted Vestergaard kalder sig journalister? Nej, selvfølgelig ikke. Når DR og TV2 har valgt de to kvinder og kalder dem journalister, selvom de ikke har gået på en skole, hvor der står ”journalistuddannelse” over indgangen, så er det selvfølgelig, fordi de er de bedste til opgaven. Det, de laver, er journalistik og det har de lært andre steder, siger Anette Laigaard og uddyber:

– Sådan er det også med vores socialrådgivere på skolerne. Vi har ansat de dygtigste medarbejdere, og når vi kalder dem socialrådgivere, så er det, fordi forældre og pædagoger i institutionerne skal forstå, hvad de laver. Og ja, ikke alle har gået på den gamle socialrådgiveruddannelse. Nogle er universitetsuddannede eller socialpædagoger med flere års erfaring med børnesager på et socialcenter og efteruddannelse inden for familiebehandling, konfliktmægling, familieterapi eller andet.

DS: Det er noget rod

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post synes, at det er ærgerligt, at Københavns Kommune bruger en betegnelse for projektet, som ikke holder.

– Vi har kæmpet for at få socialrådgivere ud på skolerne – og nu også i daginstitutionerne – fordi socialrådgiverne har en ganske særlig faglighed. Så når Københavns Kommune adopterer begrebet daginstitutionssocialrådgiver og skolesocialrådgiver, men ikke ansætter uddannede socialrådgivere i stillingerne, så er det noget rod. Vi taler om noget forskelligt og kalder det for det samme, og det skaber forvirring.