DS advarer imod besparelser på udsatte børn

Hver anden socialrådgiver oplever, at økonomiske hensyn forringer muligheden for at varetage barnets tarv. Jeg frygter, at kommunernes planer om nedskæringer øger risikoen for, at børn ikke får den hjælp, de har brug for, siger DS’ næstformand.

Kommunerne forventer at spare næsten en halv mia. kr. på udsatte børn og unge, viser nye budgettal for 2013.

– Med de nye budgettal kan man frygte, at flere børn ikke får den hjælp, de har brug for.

Sådan lyder advarslen i dag i Politiken og på kl.dk fra Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt.

Han nævner som eksempel, at en kommune, som tidligere sendte børn og unge på en institution, der var målrettet deres behov, vil vælge en billigere løsning på kommunens egen institution, som så skal modtage børn og unge med meget forskellige behov.

DS: Barnets tarv under pres af økonomi

Niels Christian Barkholt henviser til Dansk Socialrådgiverforenings undersøgelse,  som viser, at hver anden socialrådgiver oplever, at økonomiske hensyn forringer muligheden for at varetage barnets tarv.

– Der er en alarmerende tendens, at socialfaglige vurderinger og barnets tarv bliver presset af hensyn til kommunekassen. Socialrådgivere oplever, at nødvendige anbringelser udsættes, eller at der lægges loft over, hvor mange støttetimer fra en kontaktperson, der kan bevilges til udsatte unge.

Niels Christian Barkholt erkender, at socialrådgivere også skal have et økonomisk fokus:

– Vi skal vælge den rigtige foranstaltning til den rigtige pris. Men det er afgørende, at det sker i den rækkefølge.