Mads Bilstrup er ny formand fra 24. november

Mads Bilstrup bliver ny formand for Dansk Socialrådgiverforening (DS) den 24. november.

Mads Bilstrup er ny formand fra 24. november

Foto: Kristian Sønderstrup-Granquist

Det er en erfaren socialrådgiver, der i slutningen af november bliver formand for Dansk Socialrådgiverforening. Det står klart, efter at Mads Bilstrup i dag er blevet valgt ved fredsvalg blandt foreningens næsten 18.000 medlemmer.

Mads Bilstrup er nuværende regionsformand i DS’ Region Nord og har været aktiv i foreningen gennem 20 år.

– Jeg er meget glad for, at mine fagfæller peger på mig som formand. Det er en kæmpe tillidserklæring, siger han.

Fagforening i medvind

Mads Bilstrup træder til som formand i en tid med medvind for DS. En voksende andel af socialrådgiverne er medlemmer af fagforeningen, og flere og flere går aktivt ind i arbejdet for bedre arbejdsvilkår på de enkelte arbejdspladser og plads til faglighed i arbejdet med udsatte borgere. Det engagement skal bruges til at skabe positive forandringer for både socialrådgivere og borgere.

– Vi skal bruge det store engagement til at løfte det sociale arbejde og socialrådgivernes arbejdsglæde. Dansk Socialrådgiverforening har længe peget på, at det betaler sig at investere i det sociale arbejde – både menneskeligt og økonomisk. Og flere kommuner er allerede godt i gang med at investere i at nedbringe antallet af sager pr. socialrådgiver og rykke det socialfaglige arbejde tættere på borgerne. Men der er i den grad behov for at brede investeringstankegangen ud til alle kommuner, siger Mads Bilstrup.

Han peger på, at mange socialrådgivere sidder med alt for stor en arbejdsmængde og et alt for højt antal sager.

Slut med stressede socialrådgivere

– Det er enormt nedslidende og stressende, når man ikke får lov til at bruge sin faglighed, viden og erfaring i det daglige arbejde med udsatte mennesker. Samtidig går det ud over borgerne, når socialrådgiverne ikke har tid til at yde den støtte og hjælp, de har brug for, siger Mads Bilstrup, der understreger, at socialrådgiverne i årevis har peget på tidspres og dårligt arbejdsmiljø som de største udfordringer i deres arbejdsliv.

– Vi ved fra både undersøgelser og fra medlemmernes tilbagemeldinger i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret, at der er behov for en massiv indsats for arbejdsmiljøet og vilkårene for det sociale arbejde. Socialrådgiverne er blandt de allermest stressede faggrupper i Danmark, og det er helt urimeligt, at mennesker bliver syge af at gå på arbejde, lyder det fra den kommende formand.

Ifølge Mads Bilstrup går arbejdsvilkårene for socialrådgiverne og kvaliteten af det sociale arbejde hånd i hånd – et arbejde, der er helt afgørende for at løfte socialpolitikken i Danmark.

– De socialpolitiske udfordringer står i kø. Vi oplever i øjeblikket, at fattigdommen og uligheden vokser. Det skaber sociale problemer, ikke mindst fordi børn, der vokser op i fattigdom, har et ringere udgangspunkt i livet end andre. Det gør absolut intet godt – hverken for de børn og voksne, der er ramt af fattigdom eller for samfundet som helhed. Den udvikling skal vi simpelthen vende – det vil vi fortsætte med at kæmpe for, siger Mads Bilstrup.

Den 24. november afløser han Majbrit Berlau, der har siddet i formandsstolen siden 2012 og fra 1. januar bliver næstformand i fagbevægelsens nye hovedorganisation.

Blå bog

  • Mads Bilstrup er 54 år gammel og formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.
    Uddannet som socialrådgiver i 1992.
  • Han var ansat i beskæftigelsesforvaltningen i Århus Kommune gennem ti år og blev i 1997 valgt som tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads.
  • I 2003 blev Mads Bilstrup valgt som fællestillidsrepræsentant for samtlige socialrådgivere i Århus Kommune, og i 2010 blev han valgt som regionsformand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.
  • Mads Bilstrup har siddet i Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse og forhandlingsdelegation siden 2008 – og har forhandlet fem overenskomster.
  • Privat er Mads Bilstrup gift og har to store udeboende børn.