Aftale om firedages arbejdsuge i Kerteminde

Socialrådgiverne i Erhverv og Arbejdsmarkedsafdelingen i Kerteminde får fra 1. januar 2022 mulighed for at tilrettelægge deres arbejde i løbet af ugens første fire dage og holde fri den femte.

Dansk Socialrådgiverforening Region Syd har netop indgået en aftale om firedages arbejdsuge for medarbejderne i Erhverv og Arbejdsmarkedsafdelingen i Kerteminde Kommune.

Socialrådgiverne og deres kollegaer skal nu beslutte, om de hver især ønsker at være en del af den frivillige forsøgsordning.

Mie Vode Moll, formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Syd, er rigtig godt tilfreds med aftalen.

– Og jeg vil gerne sige tusind tak til medlemmer og tillidsvalgte for jeres aktive deltagelse under hele forhandlingsforløbet. Jeg tror på, at det har haft afgørende betydning for processer og aftaleindhold, siger hun.

Det er gennem forhandlinger lykkes:

  • At aftalen har et attraktivt medarbejder-, borger- og arbejdsgiverperspektiv. Der er fokus på fleksibilitet, indflydelse og god ressourceudnyttelse. Der er således ikke tale om en spareøvelse.
  • At aftalen indgås af DS Region Syd v/ Regionsformanden, samt at medarbejdere er involveret gennem processer i MED.
  • At aftalen om en firedages arbejdsuge er en tidsbegrænset forsøgsordning.
  • At der foretages evaluering med inddragelse af ekstern part i forsøgsperioden. Aftalen og evalueringen har et stærkt fokus på arbejdsmiljøet.
  • At det er frivilligt for det enkelte medlem, om man ønsker at overgå til en firedages arbejdsuge – man skal aktivt tilvælge aftalen. Både nuværende og kommende medarbejdere samt praktikanter har frit valg mellem fire eller fem dages arbejdsuge.
  • At det enkelte medlem har mulighed for at til- og fravælge den firedages arbejdsuge undervejs i forsøget.
  • At aftalen tager hensyn til medarbejdernes familie- og arbejdslivsbalance.
  • At der afsættes to ugentlige kompetencetimer, som ikke kræver fremmøde på arbejdspladsen eller anden registrering. Fuldtidsansatte arbejder derfor 35 timer fra mandag til torsdag.