Ledernes stemme skal styrkes

Dygtige faglige ledere, bedre flerfaglig ledelse og et styrket samarbejde mellem ledere og medarbejdere er en stor del af svaret på, hvordan vi får en endnu bedre offentlig sektor i fremtiden. Det vil DS og Ledersektionen i fællesskab gøre vores til at sikre.

Ledernes stemme skal styrkes

Ledernes stemme udadtil skal styrkes. Et konstant blik på ledelse og på, hvordan vi fortsat fostrer dygtige faglige ledere, er en stor del af svaret på en samlet forbedring af den offentlige sektor. Alt for mange ressourcer anvendes uhensigtsmæssigt. Det kræver god ledelse og ledere med et socialfagligt kendskab og dømmekraft. Her er socialrådgiverledere særligt attraktive, fordi de er rundet af professionen.

Styrk samarbejdet mellem ledere og medarbejdere

Vi skal være stærkere i vores udmeldinger om ledelse. Vi skal tænke medarbejder- og lederperspektivet ind samtidigt og tale med én fælles stemme. For ved at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og ledere kan vi som forening i høj grad tage ansvar og være med til at skabe sammenhæng i praksis.

Inden længe får vi ledelseskommissionens (LK) rapport og anbefalinger. Her skal vi være parate. Men foreløbig flugter LKs udmeldinger og input rigtig godt med, hvad vi i DS ser, der er behov for af forandringer – og hvor fokus skal være i fremtiden. Det giver os potentiale for en god alliance om at tale ikke alene ledelse frem, men den rette form for ledelse frem, det vil sige både flerfaglig og ’fag-faglig’ ledelse. LKs anbefalinger kan blive udslagsgivende for udviklingen af lederområdet de kommende år. Derfor har de høj prioritet for os.

I forlængelse af mulighederne for at sætte flerfaglig og fag-faglig ledelse på dagsordenen er det vigtigt at have en god kommunikationsstrategi. Den kan understøtte, at vi udbreder viden om det til vores medlemmer – både basismedarbejdere og ledermedlemmer.

Organisationer skal lykkes – hele vejen rundt

Og det hænger sammen med et andet vigtigt mål: At skabe organisationer, der lykkes hele vejen rundt. Spørgsmålet er, om ikke vi kan udvikle et dogme eller et sæt af principper, som kan understøtte netop det. For alt for længe har der været tale om et ’dem-og-os’-forhold mellem medarbejdere og ledere. Det er gift for enhver organisation, der arbejder med mennesker, og slår direkte igennem i kvaliteten af arbejdet, når dialogen ikke er på plads.

Derfor skal vi også sætte fokus på, hvordan den gode arbejdsdeling ser ud, og hvad det kræver af henholdsvis medarbejdere og ledere. Rolle- og ansvarsfordelingen er af stor betydning, også i et langt perspektiv.

Organisatorisk skal DS arbejde med at servicere ledermedlemmerne og med at hverve flere. Vi kan varetage ledernes interesser både billigere og bedre end nogen andre, og derfor skal ledere se os som en attraktiv fagforening. Vi kan dygtiggøre fagligt, bane vejen for en spændende karriere, og vi kan netop gøre det inden for feltet ’socialt arbejde’, så den socialfaglige identitet bevares intakt.

Bedre løn- og arbejdsvilkår til lederne

Samtidig skal vi i DS offensivt gå efter at styrke ledermedlemmernes løn- og arbejdsvilkår. God ledelse kræver gode rammer, og det skal vi arbejde benhårdt på. Det kræver blandt andet en styrkelse af arbejdet med ledermedlemmerne i vores regioner. Vi skal øge fokus på at systematisere omsætning af lederpolitikken i regionerne. Lederne sidder i en situation, hvor de i den grad kan komme i klemme. Her skal de mærke, at DS er helt opmærksom på det krydsfelt, de sidder i, og vi skal bidrage med sparring og viden.

Fælles løsninger for borgeren, helhedsorienterede koordinerede og dynamiske indsatser mellem sektorer er fremtiden i den offentlige sektor. Og derfor er og bliver offentlig ledelse flerfaglig. Ledere skal lede mange faggrupper og samarbejde med ledere fra andre fagsøjler. Monofaglig ledelse er stadig vigtig, men det bliver endnu vigtigere at mestre flerfaglig og multidisciplinær ledelse, som kan orkestrere samspillet mellem og på tværs af faggrupper og sektorer for at opnå høj effekt og varig forandring hos borgere og hele familier.

Derfor bør vi konkretisere vores erfaringer og viden og dele, hvad vi forstår som faglig ledelse i denne sammenhæng – med vægt på den flerfaglige tilgang. Sammen med en bedre uddannelse til fremtidens ledere, der udøver faglig ledelse, er det vigtig kapacitetsopbygning, der skal fremtidssikre velfærden og den offentlige sektors legitimitet.