Efter jobcentrene: Her er socialrådgivernes drømme

Tid til relationsarbejdet, et godt arbejdsmiljø, fagligt handlerum og færre proceskrav står øverst på socialrådgivernes ønskeliste til et nyt beskæftigelsessystem. Socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch, har været rundt i landet for at samle input, som hun tager med til politikerne.

Socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch, har sendt denne mail til alle medlemmer af Beskæftigelsesfaggruppen. Hvis du arbejder på beskæftigelsesområdet, men ikke har modtaget mailen, er du muligvis ikke tilmeldt faggruppen. Se her, hvordan du bliver det.

Kære allesammen

Nu har jeg været Danmark rundt og talt med mange af jer om beskæftigelsesindsatsen nu og i fremtiden. Først og fremmest vil jeg gerne sende jer et kæmpestort TAK for, at I har deltaget og fortalt om jeres oplevelser, frustrationer, ønsker og drømme. Jeg er kommet hjem med så meget viden og en masse kloge, konstruktive forslag til forbedringer. Det er virkelig guld værd – og jeg er utroligt stolt af at være en del af et fagligt fællesskab med så engagerede og dygtige fagfæller som jer!

Jeg vil gerne fortælle jer om, hvad jeg blandt andet tager med fra møderne, og hvordan vi sammen kan arbejde videre for at påvirke den politiske proces.

Udfordringer, drømme og løsninger

Jeg bider særligt mærke i tre udfordringer, der fyldte en del på alle møderne:

  1. Arbejdspres. Det er ikke nyt, at I har for travlt, men det bekymrer mig dybt, at mange af jer oplever det som et voksende problem. Kombinationen af flere sager og flere udsatte borgere er selvfølgelig uholdbar.
  2. Faglighed. Mange giver udtryk for, at socialfaglige vurderinger underkendes, at lovgivningen er kompleks, og at I mangler egenkompetence, bedre indsatser og fleksible rammer. Det sidste oplever I blandt andet ved en skarpere opdeling mellem sociale opgaver og beskæftigelse. Samtidig savner mange anerkendelse af jeres faglighed.
  3. Usikkerhed. Det er klart, at regeringens forslag om at nedlukke jobcentrene skaber stor usikkerhed hos jer. Vi ved stadig ikke, hvordan regeringen vil indrette beskæftigelsesindsatsen i fremtiden, men vi gør alt, hvad vi kan, for at få indflydelse på baggrund af jeres oplevelser og ønsker.

Vi talte også om, hvordan beskæftigelsesindsatsen ville se ud, hvis jeres drømme blev til virkelighed. For mig er det utroligt inspirerende at være sammen med fagfæller, der tør drømme, også når vi står et svært sted.

Der er ingen tvivl om, at tid til relationsarbejdet, et godt arbejdsmiljø, fagligt handlerum og færre proceskrav står øverst på ønskelisten. Og tingene hænger jo sammen – færre proceskrav kan for eksempel frigive tid til relationsarbejdet, mens tid til arbejdet og plads til fagligheden kan forbedre arbejdsmiljøet og fastholde gode kolleger.

Endelig bød I ind med en lang række forslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan forbedres både politisk og på den enkelte arbejdsplads. Det handler blandt andet om at oprette tværfaglige enheder, flytte tidspunktet for revurdering af sygedagpengesager tilbage til 52 uger, gøre op med lovgivningens mange målgrupper og sige fra over for urimelige krav i arbejdet. Og så talte mange om at holde fast i fagligheden og italesætte fagligheden.

Noget andet som blev fremhævet på alle møderne, er alt den tid der bliver brugt på gentagen vejledningen om rettigheder og pligter og tager unødigt meget tid og belaster relationen med borgerne.

Det ser ud til at blive afskaffet, fra 1. januar 2024. Lovforslaget, hvor ændringen indgår, 1. behandles d. 9. maj. Samtidig er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved at analysere registreringspraksis for sagsbehandlere, der arbejder med aktivitetsparate borgere. Det hører I mere om.

Næste skridt

Sidste gang, jeg skrev til jer i forbindelse med regeringens forslag om at afskaffe jobcentrene, lagde jeg vægt på, at der vil være brug for vores faglighed, uanset hvordan beskæftigelsesindsatsen indrettes fremover. Det er klart, at en massiv besparelse på jobcentrene får konsekvenser, men grundlæggende vil der også i fremtiden være brug for socialrådgivere – opgaven forsvinder jo ikke.

Spørgsmålet er, hvilke rammer I skal arbejde under og indenfor. Det skal regner vi med at politikerne forhandler på plads inden for denne folketingsperiode, og vi vil selvfølgelig give viden om praksis og jeres forslag til forbedringer videre, så de har et fagligt solidt grundlag at træffe beslutninger på.

Herudover har vi en formodning om, at en del af Reformkommissionens sidste rapport om unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet vil indeholde noget af det, I drømmer om. Rapporten udkommer den 23. maj og kan få stor politisk betydning for netop fremtiden beskæftigelsesindsats.

Invitation

Vi vil gerne invitere alle, der er interesserede, til et møde med professor og medlem af Reformkommissionen, Jon Kvist. Han har i løbet af kommissionens arbejde mødtes med nogle af jer, der arbejder på området, og fået input fra både os og jer. Mødet finder sted den 25. maj kl. 15.30 – 17.00, og her vil Jon fortælle om kommissionens arbejde og forslag.

Deltag i vores praktikerpanel

Som vi nævnte på møderne, bliver I, der har deltaget og ikke sagde nej tak, skrevet på en liste med socialrådgivere, som vi løbende – helt uformelt – vil stille spørgsmål om forskellige emner, politiske forslag og andet. Vil du tilmeldes, så send en mail til mlj@socialrådgiverne.dk. I har allerede modtaget en mail om 37 timers arbejdspligt – tak for jeres svar på den 😊

Til sidst vil jeg gerne gøre det helt klart, at jeres bidrag er helt uundværlige i vores fælles arbejde for at forbedre arbejdsvilkår og rammerne for det sociale arbejde. Personligt er jeg efter møderne med jer endnu bedre rustet til at lægge arm med politikerne.

Vi står foran store udfordringer, men også en unik mulighed for at få indflydelse på beskæftigelsesindsatsen i fremtiden. Hovedopgaven bliver at sikre, at socialrådgiverne i fremtiden fortsat har en helt central rolle i beskæftigelsessystemet og at der er bedre plads til vores faglighed.

Jeg glæder mig virkelig til at fortsætte kampen sammen med jer!

De bedste hilsner,
Signe.
Forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening