Dansk Socialrådgiverforening har afleveret OK15-krav

Med afsæt i DS-medlemmernes input afleverede Dansk Socialrådgiverforening 22. oktober sine forslag til generelle OK15-krav til OAO – Offentligt Ansattes Organisationer.

Kravene er udtaget af Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation på baggrund af medlemmernes udmeldinger i debatter ved medlemsmøder samt de ønsker, som er indsendt via DS’ hjemmeside.

Løn og højere pensionsindbetaling, arbejdstid, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø er primært blevet diskuteret, fortæller Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Men også en række andre temaer er blevet bragt i spil.

– Medlemmerne har klart tilkendegivet, at løn er i højsædet, og vi har informeret OAO om, at vi ønsker at holde reallønnen. Dette generelle krav er der stor enighed om i fagbevægelsen. Samtidig har vi foreslået krav vedrørende sikring af midler til lokal lønforhandling , mere tryghed i ansættelsen og tillidsvalgtes vilkår.

Socialrådgivernes egne krav udveksles inden jul

De generelle krav er fagbevægelsens samlede krav til de rammer, arbejdet skal foregå inden for. En lang række faglige organisationer indsender deres forslag til OAO, som koordinerer dem og sender dem videre til det nystiftede Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingsfællesskabet forhandler så de generelle krav på vegne af de over en halv million lønmodtagere, som fællesskabet repræsenterer.

De specielle krav, som omhandler socialrådgivernes egne overenskomster, udveksler Dansk Socialrådgiverforening direkte med arbejdsgiverparten, KL, den 15. december.

Opdateret 23/10 kl. 15.00 med specificering vedrørende lokal lønforhandling

Læs DS’ forslag til generelle OK15-krav