Offentlige arbejdspladser kan søge pulje til at nedbringe sygefravær

Visse offentlige arbejdspladser kan indtil 16. september søge STAR’s pulje om midler til at arbejde målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen i projekt ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”.

Puljen har til formål at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdsområder med et højt sygefravær eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.

De brancher, der kan søge puljen, er

  • Hospitaler (regioner)
  • Psykiatri (regioner)
  • Døgninstitutioner (regioner og kommuner)
  • Kriminalforsorgen (stat)
  • Politi (stat)

Arbejdspladsen kan få tilskud til løn, kompetenceudvikling, konsulentbistand, osv.  Puljen er på 31,5 mio. kroner.

Projektet skal gennemføres i en periode på 1½-2 år og være afsluttet senest 31. oktober 2026.

Arbejdspladsen kan ikke søge puljen med det formål at leve op til afgørelser eller påbud fra Arbejdstilsynet.

De arbejdspladser, der får tilskud fra puljen, skal anvende en særlig indsatsmodel til nedbringelse af sygefravær, som tager afsæt i fem elementer:

  1. procedurer i forbindelse med sygemelding og fastholdelse af den syge
  2. fokuserede forebyggelsesindsatser, så problemer og risikofaktorer i arbejdsmiljøet adresseres
  3. sygefraværskoordination, så der er de rette kompetencer, ressourcer og fokus i indsatsen
  4. organisering, så ansvaret for sygefraværsindsatsen er klart fordelt
  5. systematisk dataindsamling og målrettet brug af data til at kvalificere indsatsen

STAR afholder digitale informationsmøder 7. juni og 12. juni.

» Læs mere om puljen og informationsmøderne på STAR’s hjemmeside.