Hver anden finder fejl på lønsedlen

Hele 54 procent af danskerne har oplevet, at der er fejl på deres lønseddel. Dansk Socialrådgiverforening sætter i uge 45-46 ind med et løntjek, som skal sikre, at DS-medlemmerne får den rigtige løn.

Selvom lønudbetaling for længst er blevet automatiseret, betyder det ikke, at socialrådgiverne automatisk får den overenskomstmæssige løn, de har krav på.

I en TNS Gallup-undersøgelse foretaget for hovedorganisationerne LO og FTF, som DS er medlem af, har hele 54 procent af de adspurgte lønmodtagere oplevet, at der har været fejl på deres lønseddel. Fejlene bestod blandt andet i manglende tillæg for aftenarbejde og efteruddannelse samt pension.

Kun 49 procent af de adspurgte i undersøgelsen tjekker deres lønsedler hver eneste gang, de får løn, og omfanget af problemerne kan altså være endnu større.

DS tjekker din løn

I uge 45-46 sætter Dansk Socialrådgiverforening og en række andre fagforbund i FTF og LO’s ’Er Du OK?’-indsats, gang i en såkaldt ’løntjek-kampagne’. Målet er at finde og udrydde fejl på medlemmernes lønsedler.

– Som regel er det små fejl, der kan være svære at spotte på lønsedlen. Men over tid kan selv små fejl blive til store tabte beløb for vores medlemmer, hvis ikke fejlene bliver fundet og rettet, fortæller Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.

Hun opfordrer alle socialrådgivere til at få tjekket deres lønsedler.

– Vi ser også fejl i lønsedlerne hos offentlige myndigheder så lige meget, hvor man er ansat, bør man altså gøre sig selv den tjeneste at kigge sin lønseddel efter for fejl.

Var blevet snydt for 24.000 kroner

At fejl på lønsedlen kan blive særdeles dyre – også for socialrådgivere – kan Anna Jensen, SOSU-underviser på en professionshøjskole, skrive under på.

I forbindelse med lockouten af SOSU-underviserne i foråret gennemgik Dansk Socialrådgiverforening hendes lønseddel, og det viste sig, at hun igennem en årrække havde fået udbetalt en procent for lidt i pension. Det havde foreløbig kostet hende omkring 24.000 kroner.

– Jeg var faktisk lidt rystet over, at min arbejdsgiver kunne begå sådan en fejl. Hvis ikke Dansk Socialrådgiverforening havde bedt om at se mine lønsedler, var fejlen nok aldrig blevet fundet, og så havde jeg ikke haft de penge i dag, siger hun.

Anna Jensen er et opdigtet navn. Af hensyn til sin arbejdsplads, ønsker hun ikke at fremstå med sit rigtige navn eller arbejdssted. Disse oplysninger er redaktionen bekendt.


Sådan foregår Dansk Socialrådgiverforenings løntjek

Løntjekket finder sted i uge 45-46 og er en del af FTF og LO’s Er du OK-indsats, som Dansk Socialrådgiverforening er med i. Se mere på www.erduok.dk eller find “Er du OK?” på facebook.

I forbindelse med løntjekket vil der foregå en række aktiviteter på udvalgte socialrådgiverarbejdspladser. Men alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan altid få DS til at tjekke deres lønsedler. Du kan få mere information fra din tillidsrepræsentant.
Ledere og medlemmer på mindre, private arbejdspladser uden tillidsrepræsentant kan få tjekket deres lønseddel via deres lokale regionskontor.