Hjælp de nyuddannede kolleger med i fællesskabet

Mange nyuddannede træder lige nu ind ad døren på deres første arbejdsplads som socialrådgivere. Vær med til at hjælpe dem med at få en god start på arbejdslivet og på jeres arbejdsplads.

Den nyuddannede socialrådgiver beskriver ofte sin første tid som nyansat som turbulent. Jobstarten forbindes med både bekymring, usikkerhed og tvivl om egen faglighed.

Samtidig er mange optagede af, om de er i stand til at blive en del af kollegafællesskabet og danne relationer til de andre på arbejdspladsen. Fra samtaler med nyuddannede ved vi, at flere oplever, at det kan være svært at bede om hjælp eller komme tæt på sine kolleger og fagfæller i starten.

DS har lige nu et særligt fokus på nyuddannede, fordi vi som fagforening oplever, at vi kan være mere relevante og imødekommende overfor de nye socialrådgivere. Det gælder for vores tilbud og service, i kommunikationen med medlemmerne og det gælder lokalt på arbejdspladsen i de nære relationer.

Alt dette har betydning for, om de nyuddannede føler sig velkomne og har lyst til at blive i foreningen og vores faglige fællesskab.

For at lykkes med den opgave er der brug for, at du og dine kollegaer giver en hånd med i forhold til at række ud og få jeres nyuddannede kollegaer til at føle sig velkomne. Det kan I gøre ved at:

  • Sætte fokus på, hvordan I modtager nyuddannede i klubben
  • Være opmærksomme på, om du selv eller en kollega kan få en konkret opgave med at stå rådighed og invitere til dialog den første tid på arbejdspladsen
  • Uddele postkortet ’Velkommen til’, som du finder her
  • Udbrede kendskabet til muligheden for at få en mentor på arbejdspladsen, hvis I har en ordning hos jer. Desværre er det langt fra tilfældet alle steder.