Fagbladet bliver relanceret

I disse dage lander et helt nyt fagblad i Dansk Socialrådgiverforenings medlemmers postkasser. Relanceringen ændrer både bladets udseende og indhold.

Det er mindre, farverne færre og indholdet dybere. Fagbladet Socialrådgiveren udkommer i disse dage i et helt nyt format. Det sker efter seks år i det gamle layout.

Redaktør Mette Ellegaard forsikrer medlemmerne om, at der er en mening med galskaben.

– Vi ved fra talrige undersøgelser, at socialrådgivere er en meget aktiv gruppe med stærke meninger både om socialfaglighed og om layout og artikler, skriver hun i det nye blad.

– Indholdet er det vigtigste. Vi har lyttet til jeres mange gode kommentarer og meldinger gennem de seneste år om, at vi skriver for meget om børn og unge, at I savner noget mere jura, at vi skal længere ud og rundt om faget, og at vi godt må gå dybere med det stof, vi skriver om, ikke mindst.

Socialrådgiverprofessor og valgkamp

Det nye fagblad rummer blandt mange andre artikler et portrætinterview med landets første socialrådgiverprofessor, Lars Uggerhøj. Han fortæller om sin snørklede vej op gennem den akademiske verden, sin evige usikkerhed trods mange fine anerkendelser og sin konstante higen efter at bringe forskning og praksis tættere på hinanden.

Bladet er også præget af den igangværende valgkamp. Gennem interview og portrætter kan medlemmer lære kandidaterne bedre at kende, inden de sætter krydserne.