Genåbning af Kriminalforsorgen

Genåbningen af Kriminalforsorgen er nu i fuld gang. Repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening, Betina Svinggaard, har deltaget i sektorpartnerskabsmøde hver uge siden nedlukningen. Forud for genåbningen har der været afholdt møde i CASU den 28. maj, hvor Betina også deltog.

På mødet blev der orienteret om, at rammerne for genåbningen vil blive tilføjet de beredskabsplaner, som Kriminalforsorgen har udfærdiget efter nedlukningen og løbende opdateret. Det er rammer, da der lokalt skal træffes beslutning i forhold til de lokale forhold, herunder indretning af arbejdspladsen mv.

Derfor har Betina Svinggaard på mødet også præciseret vigtigheden af inddragelse af tillidsrepræsentanten i planlægningen og arbejdet med genåbningen på de enkelte arbejdspladser. Det er vigtigt, at I får talt sammen på arbejdspladsen og lyttet til kollegernes bekymringer og ønsker for genåbningen og videreformidlet det til jeres ledelse med henblik på at finde gode lokale løsninger for, hvordan arbejdet med genåbningen og de deraf følgende sagspukler skal håndteres.

Vi har tidligere sendt en guide til jer, som I kan bruge til at sikre, at I kommer hele vejen rundt i jeres snakke. Guiden følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men det er samtidig også DS’ råd og vejledning til genåbning af arbejdspladser.

» Se guiden

I er naturligvis også altid velkommen til at tage kontakt til jeres konsulent.