Til september åbner den statslige kompetencefond!

... men informer gerne allerede nu dine medlemmer om mulighederne og hvordan de kan få støtte til kompetenceudvikling.

Informer allerede nu dine klubmedlemmer om mulighederne i fonden. Og begynd også dialogen med din nærmeste leder om dine egne uddannelsesønsker for efteråret 2019.

Print oversigten og hæng den et godt og synligt sted eller send videre til klubbens medlemmer.

Du kan læse mere om kompetencefonden på kompetenceudvikling.dk

Hvem kan søge Den Statslige Kompetencefond?

Alle, der er ansat på en statslig arbejdsplads, kan søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond. Både ledere og medarbejdere.

Den Statslige Kompetencefond er en del af overenskomstaftalen fra 2018. Derfor dækker fonden de omkring 187.000 statsansatte, der er omfattet af aftaler og overenskomster i den statslige sektor.

Hvad kan der søges støtte til?

Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
Der kan søges om støtte til:

  1. Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms.
  2. Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.
  3. Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.
  4. Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.

Der kan ikke søges om penge til vikarudgifter.

Hvor meget kan man få i støtte?

Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger.

Arbejdspladsen skal også betale

Det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, du søger om støtte til. Det kan fx være i form af udgifter til dækning af arbejdstid og/eller den aktivitet, der søges om støtte til.

Leder skal godkende ansøgning

Ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond skal både godkendes af dig og din leder. Når ansøgningen er udfyldt og indsendt, så videresendes den automatisk til din leder. Først efter din leders godkendelse videresendes ansøgningen til Den Statslige Kompetencefond.

Digital ansøgning

Ansøgninger om støtte til individuel kompetenceudvikling kommer fra september 2019 til at foregå via et digitalt ansøgningsskema på hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk

Forbehold for ændringer

De statslige overenskomstparter drøfter i øjeblikket den endelige aftale, der beskriver de præcise krav til ansøgning om fondsstøtte fra Den Statslige Kompetencefond.
Frem til den endelige afklaring kan der forekomme ændringer i de ovenfor beskrevne vilkår.

Hold dig opdateret med nyt om Den Statslige Kompetencefond på hjemmesiden kompetenceudvikling.dk