Socialrådgivere i børnehaver medfører tidligere indsats

Flere børn får hjælp, og indsatsen starter hurtigere i daginstitutioner, som har en socialrådgiver tilknyttet. Det viser den endelige evaluering af et forsøg i Københavns Kommune. DS opfordrer landets øvrige kommuner til at indføre lignende ordninger.

I daginstitutioner, som har en socialrådgiver tilknyttet, får socialforvaltningen kendskab til dobbelt så mange udsatte børn, som i institutioner, der ikke har samarbejde med en socialrådgiver. Det konkluderer den endelige evaluering af en forsøgsordning i Københavns Kommune, hvor socialrådgivere er blevet tilknyttet 50 af kommunens daginstitutioner.

Ordningen med socialrådgivere i daginstitutionerne betyder desuden, at de børn, som har behov for hjælp, i gennemsnit er syv en halv måned yngre, når der første gang iværksættes en social foranstaltning for dem.

– Børnene er i treårsalderen, og i den alder kan få måneder gøre en stor forskel for deres udvikling. Derfor er det enormt vigtigt, at vi nu får kendskab til dem tidligere, fortæller Ane Løfstrøm Eriksen, som er leder af projektet i Københavns Kommune.

Ordningen har kun eksisteret i tre år, og det er endnu for tidligt at konkludere, om børnene i institutioner med en socialrådgiver tilknyttet vil have det bedre som for eksempel 15-årige end dem i institutioner uden.

– Men evalueringens resultat viser ret solidt, at socialrådgivere i daginstitutioner er et nyttigt værktøj til at styrke den tidlige indsats, og dermed kunne skabe en positiv udvikling på sigt.

Ordningens fremtid endnu uvis

Den nuværende forsøgsordning udløber ved udgangen af 2014, men til efterårets budgetforhandlinger skal der tages politisk stilling til, hvad der skal ske med ordningen i de kommende år, fortæller Ane Løfstrøm Eriksen.

– Jesper Christensen, den nye socialborgmester, har udtalt, at han mener, at der skal være socialrådgivere tilknyttet alle belastede institutioner i kommunen. Men hvad det eventuelt kommer til at indebære helt konkret, er det for tidligt at spå om.

På baggrund af konklusionerne i slutevalueringen vil socialforvaltningen lave en indstilling til politikerne med anbefalinger til ordningens fremtid, men det vil først ske til de kommende budgetforhandlinger, som finder sted efter sommerferien, fortæller Ane Løfstrøm Eriksen.

DS: Ordning kan gavne i hele landet

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Niels Christian Barkholt opfordrer på baggrund af slutevalueringen til, at Københavns Kommune udbygger ordningen til at omfatte samtlige kommunens daginstitutioner.

Men også andre steder i landet kan man få gavn af at indføre lignende ordninger, mener han.

– Erfaringerne fra Københavns Kommune viser, at der er behov for at spotte børn tidligere i deres liv, og at socialrådgivere i daginstitutionerne er en afgørende nøgle i forhold til at sikre den tidlige indsats. Det resultat bør få samtlige danske kommuner til at spidse ører, for en styrkelse af den tidlige indsats kan give en klar samfundsøkonomisk effekt på længere sigt, da problemer kan spottes før de vokser sig store og bliver til en sag i forvaltningen.

Hvis problemer først opdages senere i børnene liv, vil det ofte være nødvendigt med en langt mere indgribende og omfattende indsats for at komme problemerne til livs, understreger Niels Christian Barkholt.

– Det betyder større omkostninger for både børn, deres familier og for kommunerne.