Den årlige lønforhandling

På mange af statens arbejdspladser er der tradition for, at den årlige lønforhandling finder sted i efteråret.

Ved den årlige lønforhandling er der mulighed for at forhandle varige tillæg for kvalifikationer eller funktioner, og der er mulighed for at forhandle engangstillæg for en særlig opgave/indsats i en afgrænset periode.

Det bør altid være begrundelsen for tillæg, der afgør, om det skal være et varigt tillæg eller et engangstillæg.

Hvis du har brug for hjælp til, hvordan klubben får lagt en strategi og givet dig et godt forhandlingsmandat, så kontakt din konsulent.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du er ny og har brug for, at vi hjælper dig med selve forhandlingen.