Støtteerklæring: Dansk Socialrådgiverforening støtter Dansk Jernbaneforbunds kamp for ordentlige arbejdsvilkår

Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskabsmøde 2018 sender varme og solidariske hilsener til vores kollegaer i Dansk Jernbaneforbund, der lige nu kæmper en brav kamp for ordentlige arbejdsvilkår.

Støtteerklæring: Dansk Socialrådgiverforening støtter Dansk Jernbaneforbunds kamp for ordentlige arbejdsvilkår

Foto: Palle Peter Skov

Kollegaerne i Dansk Jernbaneforbund oplever i øjeblikket et frontalangreb på deres overenskomst, retten til medindflydelse, arbejdstidsregler og på antallet af tillidsrepræsentanter.  Det er dybt bekymrende.

Når DSB fra den ene dag til den anden opsiger årtiers lokalaftaler og kutymer, vil fjerne medarbejdernes mulighed for medindflydelse, gennemtvinge massive forringelser af arbejdstidsreglerne og skære i antallet af tillidsrepræsentanter, så er det ikke bare et angreb på vores kollegaer i Jernbaneforbundet. Det er et angreb, der vedrører os alle i fagbevægelsen – et angreb på den danske model.

Det, vores kollegaer er udsat for i øjeblikket, skaber dyb utryghed og fjerner deres ret til at forhandle med arbejdsgiver som ligeværdige parter. Når en arbejdsgiver forsøger at tage en enkelt gruppe ud og frarøve dem helt grundlæggende rettigheder og vilkår, så er det vigtigt, at vi står sammen.

Derfor udtrykker Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskab vores fulde opbakning til Jernbaneforbundets kamp for ordentlige arbejdsvilkår.

Aarhus, den 23.11. 2018