BFA besøgsteam – en nyskabelse på arbejdsmiljøområdet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om at forbedre arbejdsmiljøet i særligt udvalgte brancher: undervisningsområdet, hospitaler og døgninstitutioner. BFA har fået midler til at oprette et besøgsteam, der skal inspirere arbejdspladserne til forebyggende indsatser.

BFA’s besøgsteams indsats retter sig dog ikke mod den lokale arbejdsplads, men har flere arbejdspladser som målgruppe. Fx alle døgninstitutioner i en kommune eller flere store afdelinger på et hospital. Det kan også være flere professionshøjskoler, der går sammen på tværs af landet.
Tilsvarende er der udvalgt tre prioriterede arbejdsmiljøbelastninger, der skal arbejdes med i de tre brancher:

  • Krænkende handlinger i både det interne og eksterne samarbejde såsom vold og trusler om vold, chikane, seksuel chikane og mobning.
  • Ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.
  • Ergonomiske udfordringer: Fysiske belastninger i arbejdet, herunder organisering af arbejdet og brug af teknologi og hjælpemidler. Bemærk dog, at dette tema kun gælder døgninstitutioner.

BFA’s besøgsteam skal bidrage til at inspirere og vejlede arbejdspladserne til, hvordan man kan styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Besøgsteamet samarbejder med repræsentanter for arbejdsmiljøorganisationerne på arbejdspladserne.

Bemærk, at der for øjeblikket er tale om følgende udvalgte brancher: undervisning, hospitaler og døgninstitutioner. Dansk Socialrådgiverforening arbejder for, at flere brancher, især kontorområdet, kan blive omfattet.

Hvis du bliver nysgerrig på tilbuddet, så læs mere om BFA’s besøgsteam, og del ideen med din repræsentant i hovedMED, arbejdsmiljøudvalg eller øverste samarbejdsudvalg. Du kan også kontakte besøgsteamet og få mere at vide.

BFA’s besøgsteam er en del af BFA Velfærd og Offentlig administration, som udgiver publikationer om arbejdsmiljø og driver hjemmesiden arbejdsmiljøweb.dk. BFA står for BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø og styres af arbejdsmarkedets parter, blandt andre Dansk Socialrådgiverforening.