DS: Lad kommunerne godkende plejefamilier

Dansk Socialrådgiverforening har både ris og ros til den nye tilsynsreform. Godkendelse af plejefamilier bør fortsat ligge i kommunerne, lyder kritikken.

Det er en god idé, at godkendelse og tilsyn af institutioner og opholdssteder flyttes fra kommunerne til fem ”socialtilsyn”, et i hver region. Sådan lyder holdningen fra Dansk Socialrådgiverforening til den tilsynsreform, som regeringen for nylig indgik med samtlige partier i Folketinget.

Til gengæld bør den generelle godkendelse af plejefamilier fortsat ligge i kommunerne, mener organisationen. Kommunerne skal så forpligtes til at adskille det generelle tilsyn og det specifikke i forhold til det enkelte anbragte barn, og de skal også styrke indsatsen for at opkvalificere plejefamilierne med kurser og supervision, som Barnets Reform lægger op til, lyder det.

En del socialrådgivere arbejder i dag i de kommunale enheder, der er opbygget til at tage sig af godkendelse og tilsyn med institutioner, opholdssteder og plejefamilier. Dansk Socialrådgiverforening ønsker, at denne lokale ekspertise fastholdes efter reformen, for eksempel ved en ekstern ansættelse af konsulenter i de enkelte ”socialtilsyn”.