Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til mindre arbejdspres og stress

Dansk Socialrådgiverforening har udgivet en materialesamling, der giver inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 4 handler om ’Mindre arbejdspres og stress’.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer TR, AMiR og ledere til i fællesskab at tage fat i de små udfordringer og forebygge, at de vokser sig store. Det er en god ide at kombinere indsatser, der styrker fagligheden, med indsatser, der styrker arbejdsmiljøet, da faglighed og arbejdsmiljø hænger tæt sammen og påvirker hinanden.

Hvorfor er mindre arbejdspres og stress vigtig?

Et højt arbejdspres medfører fejl, giver dårlig faglig kvalitet og forringer borgerens udbytte af vores arbejde. Vi skal forebygge stress, fordi stress går ud over vores helbred.

I løsningskatalog 4 om ’Mindre arbejdspres og stress’ præsenteres tre forskellige løsningsmetoder:

  1. Restitution og pauser – peger på forskellige måder at tilrettelægge restitution og foreslår redskaber til, hvordan man kan komme i gang med en fælles drøftelse.
  2. Styr på forstyrrelser – anviser redskaber til at få overblik over afbrydelser og forstyrrelser, og hvordan man kan nedbringe dem.
  3. Stressforebyggelse – peger på redskaber til, hvordan man hver især og i fællesskab på arbejdspladsen kan tackle et højt arbejdspres: at skabe et fælles sprog for stress og trivsel, hvordan man kan gennemføre trygge afklaringsprocesser, der fører til fælles stressforebyggende tiltag.

Hver af løsningsmetoderne præsenteres på én side i kataloget. Der er tre afsnit:

  1. Kom hurtigt i gang – her gengives en enkel metode eller et dialogspørgsmål, man kan tage i brug med det samme.
  2. De gode redskaber – her præsenteres og linkes til gode redskaber, der kan bruges til at løse konkrete udfordringer.
  3. Gå i dybden – her henvises til supplerende materiale som for eksempel film, podcast, artikler, cases.

» Se DS’ materiale om ’Mere fag og arbejdsglæde’: Løsningskatalog 4: Mindre arbejdspres og stress. Kataloget er en del af en større materialesamling, som DS har udarbejdet, der skal hjælpe trioerne til at arbejde for mere fag og arbejdsglæde på socialrådgivernes arbejdspladser. DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø er også vigtig inspiration.