Tre vil være socialrådgiverformand

Valget står mellem Majbrit Berlau, John Hatting og Flemming Bo Hansen, når socialrådgiverne til november skal vælge ny formand efter Bettina Post.

Landets socialrådgivere får hele tre navne at vælge imellem, når krydset skal sættes ud for et nyt formandsnavn inden den 11. november. Det drejer sig om Majbrit Berlau, John Hatting og Flemming Bo Hansen.

Det vil kandidaterne

Første kandidat, der meldte sig på banen, var Majbrit Berlau, der i dag er formand for Region Øst. Hun skriver blandt andet i sit opstillingsgrundlag:

”DS har i de sidste år prioriteret en stærk socialpolitisk profil. Jeg vil fortsætte det gode arbejde og sikre, at DS er en troværdig og stærk socialfaglig stemme i debatten. Jeg vil prioritere, at vores stemme bliver hørt af socialpolitikere fra alle partier, og jeg vil værne om den partipolitiske uafhængige linje, som DS har ført i mange år.”

John Hatting, der er forstander i Kriminalforsorgen og formand for Kriminalforsorgsforeningen, meldte sit kandidatur i dag, mandag. Han skriver blandt andet:

”Når jeg stiller op som formand for Dansk Socialrådgiverforening, er det, fordi jeg gerne vil sikre, at vi fortsat bliver betragtet som en saglig og solidt fagligt funderet med- og modspiller når social- og beskæftigelsespolitikken skal udvikles. Det kræver, at vi er troværdige og uafhængige af partipolitik.”

Og kort før deadline kastede mangeårige socialrådgiver Flemming Bo Hansen fra Præstø sig også ind i valgkampen:

”Noget af det vigtigste for en aktiv socialrådgiver er at kunne arbejde og udføre sit virke i overensstemmelse med faglig kunnen, høj etisk standard og i samarbejde med nærmeste kolleger, ledelse og andre faggrupper,” skriver han blandt andet i sit opstillingsgrundlag.

Kun fredsvalg i Nord og Syd

Medlemmerne skal udover formand vælge tre regionsformænd, en ny hovedbestyrelse og en ny næstformand. Kun posten som regionsformand i Nord og Syd bliver uden valgkamp.