Topmøde: Vi har penge til at styrke velfærden

Otte ud af ti danskere ønsker at styrke den offentlige velfærd, og pengene til investeringer er der - men har politikerne viljen? Det spurgte DS og en række andre fagforeninger Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) om på Velfærdens Topmøde på Christiansborg.

Socialrådgiverne selv har længe advaret mod negative konsekvenser af både store, offentlige nedskæringer, voksende bureaukrati og de nye, fattigdomsskabende sociale ydelser: Dårligere arbejdsmiljø og indsatsmuligheder for de ansatte og dårligere levevilkår samt mindre social mobilitet for de udsatte.

Men også den generelle danske befolkning har lagt mærke til, at både udsatte ledige og vilkårene for socialrådgivernes arbejde er under pres.

Epinion har lavet en undersøgelse for Virkelighedens Velfærd blandt 1629 repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover samt offentlige ansatte. Her oplever hver anden af de medvirkende, at kvaliteten i hjælpen til socialt udsatte er blevet ringere inden for de seneste fem år. Kun syv procent oplever, at hjælpen er blevet bedre.

På beskæftigelsesområdet oplever 36 procent, at kvaliteten i indsatserne er blevet dårligere, mens 15 procent oplever, at den er blevet bedre. Blandt de arbejdsløse medvirkende i undersøgelsen svarer hver anden, at kvaliteten er blevet dårligere, mens 15 procent mener, at indsatserne er blevet bedre.

Samtidig er syv ud af ti danskere ifølge undersøgelsen bekymrede for den stigende ulighed, og 83 procent mener, at den offentlige velfærd bør forbedres.

Opbakning til sociale investeringer

Resultaterne i undersøgelsen blev præsenteret på Velfærdens Topmøde 22. marts i Christiansborgs Fællessal, hvor Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, sammen med formændene for BUPL, Danmarks Lærerforening, FOA, og HK Kommunal debatterede velfærdens fremtidsudsigter med partiformændene Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF).

For nyligt viste tal fra Finansministeriet et historisk højt råderum på 37 milliarder kroner frem til 2025, og de fem fagforeningsformænd opfordrede til at investere disse penge i at fremtidssikre danskernes velfærd.

– Vi ved, at sociale investeringer betaler sig. Det ser vi i det brede løft, investeringerne i vores fælles velfærd har givet, og det ser vi rundt om i de kommuner, der er fremsynede og i disse år investerer i deres sociale børne- og beskæftigelsesindsatser, påpegede Majbrit Berlau blandt andet.

Hverken Mette Frederiksen eller Kristian Thulesen Dahl ville give garantier for sådanne investeringer, men de støttede dog begge op om tendensen, hvor en række kommuner investerer  i sociale indsatser.

– Det handler også om, hvordan vi bruger pengene, sagde Kristian Thulesen Dahl og understregede blandt andet udfordringerne med øgede udgifter til flygtninge og det store kommunale bureaukrati.

Behov for opgør med proceskrav

Her understregede Majbrit Berlau over for politikerne, at bureaukratiet på socialrådgivernes område ikke kun er kommunalt bestemt, men også skyldes både lovgivning og it-løsninger.

– Vi skal passe på med det her ”abe-spil,” hvor Folketing og kommuner lægger ansvaret over på hinanden. For det kræver en fælles løsning at komme bureaukratiet til livs, understregede hun.

Netop problemerne med det voksende bureaukrati påpegede Ditte Brøndum, socialrådgiver i Gladsaxe Kommune og hovedbestyrelsesmedlem i DS, som var inviteret til at holde oplæg.

– Vi bruger en stor del af vores arbejdstid på registreringer, og på vores teammøder diskuterer vi ofte, hvordan vi slipper for fejl – altså pleaser systemet – og ikke på, hvordan vi bedst muligt hjælper børn og unge. Kravet om registrering er lavet i en god mening, men omfanget stjæler tid fra det, som, vi ved, virker: Nemlig kontakten og dialogen med familierne, sagde hun og opfordrede til et opgør med de mange proceskrav.