Trods Genan-tab: 10,6 milliarder i afkast på DS-pension

Socialrådgivernes pensionskasse PKA’s halvårsrapport viser et pænt afkast. Positiv udmelding i lyset af tab på investeringer i virksomheden Genan, understreger DS-formand Majbrit Berlau.

I august kunne socialrådgiverne læse, at deres pensionskasse, PKA, havde tabt over 800 millioner kroner på investeringer i dækvirksomheden Genan. PKA gennemtvang herefter en række ændringer i Genan, hvor der blandt andet blev udpeget ny bestyrelsesformand, koncerndirektør og finansdirektør.

Den 5. september præsenterede PKA så sit regnskab for første halvår af 2014, og her kunne pensionskassen præsentere et afkast på 10,55 milliarder kroner.

Afkastet kommer, selvom regnskabet tager højde for nedskrivningen i virksomheden Genan, understreger administrerende direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen:

– Der har været en del fokus på denne enkelt-investering, og derfor er det også meget tilfredsstillende at kunne vise, at vi denne nedskrivning til trods har klaret det godt på de finansielle markeder og leveret et flot afkast til vores medlemmers pensioner.

DS: Afkast er godt tegn

PKA’s overskud på 10,55 milliarder svarer til godt 5,8 procent af den samlede formue. De seneste fem år har PKA haft et gennemsnitligt afkast på over ni procent.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, sidder i PKA’s bestyrelse. Hun er glad for, at socialrådgiverne allerede nu får vished om, at deres pensionskasse har fået et pænt afkast på trods af nedskrivningerne hos Genan.

– I DS havde vi fuld tiltro til, at medlemmernes pensionsopsparinger var i sikre hænder hos PKA. Men jeg kan sagtens forstå, hvis der er socialrådgivere, som har tænkt ”åh gud, hvad skal der nu ske med min pension?” Det er helt naturligt. Så udmeldingen i halvårsrapporten er meget positiv.

PKA, som administrerer pensioner for blandt andre socialrådgivere, sygeplejersker og socialpædagoger, har 260.000 medlemmer og en samlet formue på knapt 200 milliarder kroner.