Trivsel, motivation og barrierer i undervisningsverdenen

BFA’s nyeste redskab til undervisningsområdet handler om trivsel og motivation, som spiller en central rolle i at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og ledere på uddannelsesinstitutionerne.

BrancheFællesskabArbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig administration har på det seneste udarbejdet flere nye redskaber til uddannelsesområdet. Redskaberne sætter spot på både undervisernes og de studerendes trivsel. Redskaberne kan bruges på både ungdomsuddannelserne og på de mellemlange og lange videregående uddannelser.

Det nyeste dialogredskab handler om Trivsel, motivation og barrierer i uddannelsesverdenen.

Materialet er rettet til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og samarbejdsudvalg (SU) og AMO/SU som tovholdere, der skaber dialog om undersøgelsen i de rette fora.

Der er seks temaer med supplerende dialogspørgsmål, man kan tage afsæt i:

  1. Hvornår er jeres arbejde motiverende og kilde til arbejdsglæde
  2. Hvornår er jeres arbejde demotiverende og kilde til frustration
  3. Hvordan har jeres forhold til arbejdet evt. ændret sig over tid
  4. Oplever I, at jeres omgivelsers forventninger til jeres arbejdsindsats har at gøre med jeres erfaring
  5. Hvilke tanker gør I jer om resten af jeres arbejdsliv
  6. Hvordan forholder I jer som ledere og medarbejdere til ledelsens dilemma

BFA’s materialer bygger på en stor undersøgelse udarbejdet af Københavns Professionshøjskole.

Hvem har lavet materialerne?

Det er BFA Velfærd og Offentlig administration, som udgiver publikationer om arbejdsmiljø og driver hjemmesiden godtarbejdsmiljø.dk. BFA står for BrancheFællesskabArbejdsmiljø og styres af arbejdsmarkedets parter, blandt andre Dansk Socialrådgiverforening.

Find alle materialer til undervisningsverdenen her

Godtarbejdsmiljø: Dialogværktøj: Trivsel, motivation og barrierer i uddannelsesverdenen
Godtarbejdsmiljø: Klassens time – Hvordan skaber vi et godt studiemiljø?
Godtarbejdsmiljø: Trivsel i fællesskab – Dialogmøde om underviseres arbejdsmiljø og elevers/studerendes studiemiljø
Københavns Professionshøjskoles rapport: Trivsel og motivation gennem arbejdslivet i uddannelsessektoren
Podcasts: Trivsel og motivation i uddannelsesverdenen