Noget rigtigt rod i Hjørring

Fem ledere – heraf to socialrådgivere – er fritaget fra tjeneste efter en sønderlemmende kritik af forvaltningen på det specialiserede socialområde. Borgmesteren bakker de menige socialrådgivere op. Alle børnesager skal nu gennemgås for fejl.

”Voldsom læsning”. Sådan karakteriserer formanden for Dansk Socialrådgiverforening i Region Nord, Mads Bilstrup, den Deloitte-rapport, der forleden blev offentliggjort, og som afslørede graverende fejl i sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde i Hjørring Kommune.

Rapporten dokumenterer, at der for eksempel kun i 13 procent af sagerne foreligger en korrekt børnefaglig undersøgelse, at kun 40 procent af børnesagerne er fyldestgørende belyst, at der kun i 15 procent af sagerne ligger en ordentlig handleplan, og at der kun i 27 procent af sagerne er afholdt en børnesamtale rettidigt.

Deloitte skriver, at hverken kommunens børnepolitik eller vedtagne standarder for forvaltningen på det specialiserede børneområde er blevet implementeret på sagsbehandlerniveau.

– Rapporten peger på et ledelsessvigt hos de fem ledere, der i tirsdags blev sendt hjem af den øverste ledelse. Men vi kender endnu ikke deres version af forløbet. Og det er jo en kendsgerning, at børne- og familieområdet er meget komplekst, og at både rammer og betingelser skal være til stede for både medarbejdere og ledere, for at det ikke skal gå galt, siger Mads Bilstrup.

TR-brev september 2012

At der længe har været noget galt med sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde har været kendt længere oppe i ledelsen end hos de fem mellemledere. Tillidsrepræsentanten for de menige socialrådgivere på børne- familieområdet, Ulla Nielsen, oplyser, at hun allerede i september 2012 sendte et brev til den øverste ledelse på børne- og familieområdet, hvor hun fortalte, at socialrådgiverne ikke havde mulighed for at overholde lovgivningen, hverken ift. at afholde børnesamtaler, udarbejde handleplaner eller lave opfølgninger.

– Vi blev set, hørt og anerkendt i vores frustration af vores øverste leder. Men da der allerede var sat en proces i gang med at ændre sagsgange og processer, fik vores henvendelse i første omgang ikke de store konsekvenser, siger Ulla Nielsen.

Opbakning bag menige socialrådgivere

Deloitte var allerede den gang inde over forandringsprocessen på det specialiserede børneområde i Hjørring. Da Deloitte havde fundet fejl i få, udvalgte børnesager valgte den øverste ledelse i sen-efteråret 2012 at igangsætte en undersøgelse af 100 af de næsten 700 børnesager i kommunen. Og det var denne undersøgelse, der i tirsdags fik kommunen til at sende de fem ledere hjem.

Både tillidsrepræsentant Ulla Nielsen og Mads Bilstrup har ros til borgmester Arne Boelt og den øverste administrative ledelse for deres opbakning til de menige socialrådgivere, som de har udtrykt deres fulde tillid til. Til gengæld er begge bekymrede over, at socialrådgiverne nu er blevet pålagt både at udføre deres normale arbejde OG samtidig sørge for at få ryddet op i de cirka 600 sager, Deloitte ikke har gennemgået.

– Det talte vi om på et møde i går med de menige socialrådgivere. Vi sagde til dem, at de må pålægge den øverste ledelse at prioritere arbejdsopgaverne. Det kan ikke være socialrådgivernes opgave, siger Mads Bilstrup.

De fem ledere (fire mellemledere og den tidligere leder af børne- familieområdet), der i tirsdags blev sendt hjem, skal alle til møde med ledelsen i Hjørring kommune i løbet af torsdag. De to socialrådgivere har bisidder med fra Dansk Socialrådgiverforening.