Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

Randers Kommune havde ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lov til at ophæve overenskomstens varselskrav, så kommunens socialrådgivere kunne overgå fra dag- til natarbejde uden varsel. DS slog alarm, og nu har ministeriet afvist ansøgningen.

Randers Kommune ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet var et led i en spareøvelse, hvor den kommunale ledelse forsøgte at ophæve varselskravene i socialrådgivernes overenskomst.
Ændringen ville betyde, at kommunen uden varsel ville kunne flytte socialrådgivere fra dag- til nattejob, og ansøgningen til ministeriet var lavet uden, at socialrådgiverne var blevet inddraget.

Efter DS-kritik: Ansøgning afvist i ministeriet

Dansk Socialrådgiverforenings fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune, Henrik Hald, kritiserede på det kraftigste kommunens fremgangsmåde, og nu har Økonomi- og Indenrigsministeriet afvist sagen.

Afvisningen vækker stor glæde hos den randrusianske fællestillidsrepræsentant.

– I Dansk Socialrådgiverforening glæder vi os over, at de godt 60 socialrådgivere på familie- og døgnområdet kan ånde lettet op og gå på arbejde, som de plejer. Det er svært at finde den specifikke forklaring på, hvorfor ministeriet har afvist ansøgningen fra Randers Kommune, men efter at DS i sidste uge sendte en pressemeddelelse ud, har sagen haft stor mediebevågenhed og været diskuteret vidt og bredt her i Region Nord, da den jo er en trussel mod overenskomsten og arbejdstidsaftalen, siger Henrik Hald.

Savner dialog med kommunen

Både han og politikerne i Dansk Socialrådgiverforening har råbt vagt i gevær overfor kommunen for at undgå, at medarbejderne var blevet prøveklud for, hvor langt ledelsesretten kan strækkes.

– Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra medlemmer i regionen, der er glade for vores indsats i sagen. Men vi ærgrer os dog forsat over, at kommunen ikke går i dialog med os for at drøfte de økonomiske udfordringer, der er, siger Henrik Hald.

Familie- og døgnområdet er allerede præget af et meget dårligt og psykisk belastende arbejdsmiljø, understreger fællestillidsrepræsentanten.

– Hvis man begynder at flytte rundt på folks arbejdstider, betyder det en massiv forringelse af et i forvejen psykisk dårligt arbejdsmiljø. Det har stor betydning for de mennesker, der arbejder på området, siger Henrik Hald.

Tør ikke udelukke nye angreb på overenskomster

Selvom om Randers Kommune har meldt ud, at sagen er afblæst, tør Henrik Hald ikke udelukke, at kommunen i fremtiden vil forsøge at udfordre overenskomsterne og de gældende aftaler:

– Metoderne i Randers Kommune skal helst ikke gentage sig og ledelsen bør prøve at efterleve det, der står i tillidsreformen. Vi ved jo godt, at der er økonomiske udfordringer – men hvis der skal laves besparelser eller ændringer, der berører en stor gruppe mennesker, så fordrer det, at vi har en åben dialog helt fra start.

Ifølge Henrik Hald viser sagen med varslingskravene, at der på nuværende tidspunkt ikke er basis for denne åbne dialog.

– Kommunen skal arbejde med sin ledelsesform og ikke bruge ledelsesretten som argumentation for, at det er i orden at lave forandringer uden at samarbejde og uden at involvere de implicerede parter, påpeger FTR Henrik Manero Hald, Dansk Socialrådgiverforening.

DS: Randers Kommune går imod tillidsreformen

Også formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, Mads Bilstrup, har undret sig over, at Randers Kommune har søgt om fritagelse fra overenskomsten uden at drøfte det med lokale repræsentanter.

– Det er klart i modstrid med tillidsreformen, som har til formål at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunale ledere og medarbejdere. Nok har vi en forståelse for, at den kommunale økonomi er klemt, men at det skal finansieres ved at sætte dele af vores overenskomst ud af kraft, er helt ude af proportion, siger han.