Anbragte kan komme i klemme i nyt socialtilsyn

Den nye lov om socialt tilsyn kan give et fagligt løft til anbringelsesområdet, vurderer Dansk Socialrådgiverforening. Men lovændringen medfører også risiko for besparelser på kommunernes individuelle tilsyn, hvilken kan skade kvaliteten.

Fra 1. januar 2014 skal det generelle tilsyn med alle sociale døgntilbud – anbringelsesinstitutioner, plejefamilier og botilbud til voksne – samles i fem socialtilsyn, der er placeret i fem kommuner – én fra hver region. Det har Folketinget nu vedtaget som en del af den nye lov om socialt tilsyn.

De fem kommuner i det nye socialtilsyn er Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring.

Den nye lov, som blev vedtaget tidligere i juni, betyder blandt andet, at der kommer nye, højere krav til godkendelse af både offentlige og private døgntilbud. Samtidig bliver Socialstyrelsen overordnet supervisor for det sociale tilsyn.

Samlingen af det generelle tilsyn betyder desuden, at der fra centralt hold stilles skærpede krav til den faglige kvalitet i døgntilbuddene, og der sker en samling af ressourcerne i færre enheder. Det kan give et kvalitetsmæssigt løft af tilsynet, vurderer Dansk Socialrådgiverforening.

– Potentielt kan lovændringen give et fagligt løft til hele anbringelsesområdet. Men det kræver, at der bliver tilført de ressourcer, sådan et løft kræver. Og det er ingen selvfølge, siger næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt.

Lov sikrer ikke mod yderligere besparelser

Når den nye lov træder i kraft, skal kommunerne stadig stå for det individuelle tilsyn. Det er tilsynet med de personer, som visiteres til botilbud, institutioner eller plejefamilier. Og nogle kommuner kan være fristet af muligheden for at udnytte overgivelsen af det generelle tilsyn til at spare på det individuelle tilsyn.

Denne bekymring understregede Dansk Socialrådgiverforening allerede i februar i et høringssvar til Social- og Integrationsministeriet, men det førte ikke til ændringer i det nu vedtagne lovforslag.

– Hvis det ender med, at kommunerne skærer i kvaliteten af deres eget individuelle tilsyn, så kan det få store, negative konsekvenser for de anbragte børn og for anbringelsesområdet som helhed, siger Niels Christian Barkholt.

Konsekvenserne af besparelser kan blandt andet være tab af viden og færre besøg hos plejefamilier og på institutioner, hvilket ellers er et vigtigt element i tilsynet.

De fem tilsynskommuner har derudover en stor udfordring foran sig, vurderer Dansk Socialrådgiverforenings næstformand.

– De skal holde nogle meget store kommuner i ørerne. For eksempel skal Silkeborg som ny tilsynskommune holde Aarhus Kommune fast på kvaliteten i deres tilbud. Det kræver ressourcer og styrke til at sætte sig op mod den store kommune, siger han.