Stressforebyggelse i fællesskab – de vigtigste pejlemærker

Stress er et fællesskabsanliggende, som kræver dialog og omsorg for hinanden. Læs pejlemærker for processen mod mindre stress og mere trivsel her.

Kom i gang med at skabe mere trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen ved at tage afsæt i de pejlemærker til at forebygge stress i fællesskab, som blev bragt på midtersiden af Socialrådgiveren nr. 6 (lige til at rive ud af bladet).

I kan også finde pejlemærkerne på Råd og vejlednings-siderne, sammen med andre tips til stresspolitik, gode råd til stresssygemeldte og meget mere.

Invitér f.eks. dine klubmedlemmer og kolleger og/eller jeres leder til inspirationsmøde for at drøfte hvilke pejlemærker, der er vigtige på netop jeres arbejdsplads, og hvordan I kan arbejde med dem.

Pejlemærker for stressforebyggelse for socialrådgivere

 • Sæt fagligheden højt
 • Sørg for effektiv organisering af arbejdet
 • Prioritér arbejdsopgaver
 • Sæt rammer for det grænseløse arbejde
 • Tænk over tidsmiljøet
 • Skab en kreativ og støttende arbejdspladskultur
 • Udnyt den fysiske indretning
 • Husk uddannelse og implementering af ny viden
 • Forebyg konflikter, trusler, vold og udhængning
 • Understøt god faglig ledelse
 • Følg godt op på stressramte