Kriminalforsorgen – TR aftale

Dansk Socialrådgiverforening har indgået en aftale med Kriminalforsorgen om vilkårene for tillidsrepræsentantarbejdet, som skal sikre, at socialrådgivernes interesser bliver varetaget bedst muligt.

Den nye aftale om tid til TR-arbejdet blev gennemgået på virtuelt møde 26. september, og yderligere drøftet på netværksmødet 10. oktober. Som drøftet på møderne, er aftalen trådt i kraft 1. oktober, og der skal lokalt aftales vilkår for alle TR i Kriminalforsorgen. Processen er i gang, og hvis du ikke allerede er i dialog med din regionskonsulent om forhandlingen, skal du snarest tage kontakt til regionskonsulenten med henblik på at aftale det videre forløb.

I nærmeste fremtid vil der blive igangsat valg af OTR, samt efterfølgende valg af FTR for hele Kriminalforsorgen.

» Du kan finde selve aftalen her: TR aftale i Kriminalforsorgen