DS: Uansvarligt at skære fem milliarder kroner på overførsler

Regeringen vil i sit finanslovsudspil spare fem milliarder kroner på ’overførselsområdet’, men nævner ikke, hvordan det skal ske. Det kræver DS nu svar på, og socialrådgiverne advarer samtidig om, at den voldsomme besparelse kan få alvorlige konsekvenser for store grupper af udsatte borgere.

DS: Uansvarligt at skære fem milliarder kroner på overførsler

photo: iStock.com

Da regeringen sidste år indførte loftet over kontanthjælpen og 225-timersreglen var udmeldingen, at man via disse sænkelser af ydelserne forventede at spare 530 millioner kroner på langt sigt.

De kommende besparelser på ”overførselsområdet,” som regeringen har bebudet i sit finanslovsudspil, er altså næsten ti gange større.

Det vil få store konsekvenser for det sociale arbejde og i særdeleshed for de udsatte borgere, som i forvejen er hårdt presset af kontanthjælpsloft og 225-timersregel, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

Derfor forlanger DS nu svar fra regeringen på, om det er førtidspensionisterne, kontanthjælpsmodtagerne eller helt andre grupper, regeringen har i tankerne, når den vil spare fem milliarder kroner.

– Fem milliarder kroner er rigtig mange penge. Jeg har svært ved at se, at man vil kunne finde så stort et beløb uden at ramme store grupper af borgere, der modtager overførsler, hårdt. Det virker umiddelbart uansvarligt, siger Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Skader borgere og truer social- og jobindsatser

Regeringen har peget på brugerbetaling på danskundervisning for udlændinge, beskæring af børnechecken til familier med flere end to børn og ’optjeningsprincipper’ generelt, men peger ikke mere specifikt på, hvilke grupper, der skal betale den store regning, understreger Niels Christian Barkholt.

– Som socialrådgivere, der arbejder helt tæt på borgerne, ved vi, hvor store konsekvenser det har at skrue på økonomien for nogle af dem, der i forvejen har mindst. Det er den enkelte borgers livsgrundlag, vi taler om, og skærer man i det, gør det kun situationen værre både for borgerne og for det sociale og beskæftigelsesrettede arbejde, vi har mulighed for at udføre. Derfor er vi bekymrede, og derfor er det så vigtigt, at regeringen løfter sløret for deres planer, så borgere, politikere og fagfolk får mulighed for at vurdere konsekvenserne, siger han.

Klar besked fra regeringen om, hvem de helt konkret vil spare på, er afgørende for at skabe en kvalificeret debat med input fra fagfolk, heriblandt socialrådgivere, der arbejder med forskellige grupper af borgere på overførsler, påpeger socialrådgivernes næstformand:

– Vi er simpelthen nødt til at vide, hvad regeringen har i tankerne, når den lægger op til så dramatiske besparelser. Hvilke mennesker er det, der for eksempel skal optjene ret til hvilke ydelser, hvor længe og så videre? Det må der være tusindvis af borgere, som sidder og er dybt bekymrede for og usikre på lige nu.