Beretningen er vedtaget: Her er de fire største sejre for DS i 17-18

Repræsentantskabsmødet har netop vedtaget Majbrit Berlaus beretning om, hvad Dansk Socialrådgiverforening har bedrevet de seneste to år.

Beretningen er vedtaget: Her er de fire største sejre for DS i 17-18

Foto: Palle Peter Skov

Efter en god diskussion og til stort bifald har de delegerede ved REP18 netop vedtaget beretningen fra Dansk Socialrådgiverforenings afgående formand, Majbrit Berlau.

Hun indledte sin mundtlige beretning med at fremhæve fire markante sejre for det faglige fællesskab.

– Jeg tror, at vi skal blive bedre til at tale højere om de resultater, vi opnår, sagde hun og begyndte selvfølgelig med overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.

– Jeg betragter det ikke som en sejr over arbejdsgiverne, men en sejr for fællesskabet og en klar forbedring af vores overenskomst, sagde Majbrit Berlau og takkede de seje tillidsfolk og mange aktive DS’ere og SDS’ere, der kastede sig ind i kampen under OK18.

Og netop det store engagement i DS fremhævede formanden som endnu en sejr – et konkret resultat af arbejdet med DS2022, som kort fortalt handler om at skabe et stærkere fagligt fællesskab, som gør alle socialrådgivere mere handlekraftige og dermed giver dem bedre muligheder for at få indflydelse på eget arbejdsliv.

– Da vi tilbage i 2011 var nogle stykker, der fremsatte ideen, skal jeg ærligt sige, at vi ikke havde forestillet os, hvor seje socialrådgivere er til det der med organisering, når kræfterne slippes løs, sagde Majbrit Berlau.

Stærk socialpolitisk stemme

Sideløbende med styrkelsen af det faglige fællesskab blandt socialrådgivere og Dansk Socialrådgiverforenings hjælp til medlemmer med alt fra lønforhandlinger til sygemeldinger, har foreningen igennem de seneste to år været en stærk, socialpolitisk stemme i den offentlige debat. Her fremhævede Majbrit Berlau to sejre.

– Vi kan bryste os af, at det er lykkedes at få helhedsorientering og sammenhæng tilbage i den politiske debat – og snart også i praksis, sagde hun.

Tidligere blev begrebet helhedsorientering brugt af politikere, når de skulle udskamme socialrådgivere.

– I dag står vi med en borgerlig regering, der har det som et af hovedmålene for deres regeringsperiode at skabe sammenhæng og helhedsorientering. Det skyldes i min verden en solid faglig indsats, vores fællesskab har lavet!

Og så var der den sidste sejr, nemlig den dagsorden, DS har sat for at fremme investeringer i det sociale arbejde.

– Men desværre tegner der sig et billede af to udviklinger på det sociale område, der går hver sin vej. På den ene side investeringer i det håndholdte arbejde tæt på borgeren. Og på den anden side den fakta-resistente strammerlinje, som gør situationen for alle dem, der sidder tilbage, endnu sværere, sagde Majbrit Berlau og nævner kontanthjælpsloftet, ghettopakken, ungdomskriminalitetsnævnene og zoneforbuddet.

Fælles kamp

Som en konsekvens af strammerlinjen har vi set flere sociale bevægelser vokse frem i Danmark de seneste år.

– I DS støtter vi helhjertet, at udsatte mennesker organiserer sig. Det er stærkt, og det er vejen til indflydelse, sagde Majbrit Berlau og understregede, at konflikten mellem borgerne og systemet aldrig må blive personificeret.

– Det går galt, når det fører til trusler mod den enkelte medarbejder. Det er på alle måder uacceptabelt. Vi må og skal insistere på, at kampen handler om at ændre politik og system – den står ikke mellem borgeren og den enkelte rådgiver, understregede hun.

Kampen mod strammerlinjen og hullerne i det sociale sikkerhedsnet er en fælles kamp, og den fører ikke kun til utryghed blandt de mest udsatte i vores samfund.

– Flere og flere middelklassedanskere er bange for at blive arbejdsløse, syge, nedslidte eller fattige, fordi vejen fra et trygt liv til social deroute er blevet for kort, sagde Majbrit Berlau.

Det er med til at skabe en negativ spiral, hvor den øgede utryghed får folk til at støtte en endnu hårdere politik. Og det eneste reelle værn mod den negative spiral er sammenhold og solidaritet, understregede Majbrit Berlau.

– Derfor er jeg også så glad for, at det er lykkedes LO og FTF at finde sammen i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Personligt glæder jeg mig til at være med til at kæmpe for forbedringer til fordel for 1,4 lønmodtagere, sagde hun og sluttede af med et håb for en lysere fremtid.

– Lad os kæmpe for den fremtid med ambitionen om at skabe større arbejdsglæde, bedre rammer for det sociale arbejde, mindre fattigdom og mere lighed og bedre liv for udsatte borgere. Alt sammen med udgangspunkt i et stærkt fællesskab i DS og med resten af fagbevægelsen.

» Læs Majbrit Berlaus mundtlige beretning.

» Læs Hovedbestyrelsens skriftlige beretning