Socialrådgiver får pris for at samle kollegaer i et fælles opråb om elendige arbejdsforhold

Tillidsrepræsentant Nadia Priis Ludvigsen sendte i 2017 et brev direkte til direktionen, hvor hver kollega i børne- og familieafdelingen beskrev, hvad arbejdspresset gjorde ved dem og borgerne. Det blev startskuddet til en politisk proces, som langt fra er slut endnu. På DS’ repræsentantskabsmøde blev Nadis Priis Ludvigsen hædret med Den gyldne Socialrådgiver.

– Vi har talt meget om, at vi kan skabe resultater for fællesskabet gennem organiserende arbejde. Nadia, det har du i allerhøjeste grad vist, at man kan. Du er jo bestemt ikke den eneste, der arbejder organiserende for fællesskabet i Dansk Socialrådgiverforening, men du har gjort det på  helt forbilledlig vis, og derfor får du prisen i år.

Sådan sagde afgående formand, Majbrit Berlau, da hun den 24. november på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde overrakte Den Gyldne Socialrådgiver til Nadia Priis Ludvigsen, som er socialrådgiver og tillidsrepræsentant i afdelingen Børn og Læring i Stevns Kommune.

Her sad hver socialrådgiver med cirka 50 sager, da Nadia Priis Ludvigsen blev valgt som tillidsrepræsentant i 2016. Og det på et område, hvor Dansk Socialrådgiverforening anbefaler mellem 25 og 35 sager. Men der var ikke en forståelse af, at det var et kollektivt problem, som skulle løses i fællesskab, fortæller Nadia Priis Ludvigsen.

– Det var sådan, at hvis én klagede over at have 47 sager, så var der en anden, der sagde, ”det er da ikke noget, jeg har 53 sager”. Da vi blev valgt, besluttede min suppleant og jeg, at vi ville vende konkurrencen om at have mest travlt til et fællesskab, der handlede om at få ledelsen til at tage ansvar for, at vi ikke kunne nå vores opgaver, siger hun.

Opråb til direktøren

På grund af det store arbejdspres var der stort set hver dag opgaver, som socialrådgiverne ikke havde nået, når de tog fra arbejde, fortæller Nadia Priis Ludvigsen.

– Det betød, at vi ikke kunne overholde lovgivningen i forhold til udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og revurdering af handleplaner, og det siger jo sig selv, det har en for den sagsbehandling, vi kunne lave for de familier, vi arbejder med, siger hun.

Arbejdspresset resulterede i, at socialrådgiverne tog arbejdet med hjem og derfor endte med at arbejde langt over de 37 timer om ugen.

– Da vi holdt møde med vores konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, spurgte han, hvor mange af os, der arbejder ekstra om aftenen, og det gjorde vi alle sammen. Hvor mange arbejder ekstra i weekenden, det gjorde vi alle sammen. Og hvor mange arbejder så i ferierne – det gjorde vi sjovt nok også alle sammen, fortæller Nadia Priis Ludvigsen.

Det var en øjenåbner for socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen, at det stod så slemt til.

– Vi troede alle sammen bare, at det var os selv, der ikke kunne nå vores arbejde. Det var her, vi blev enige om, at der måtte gøres noget, siger hun.

Herefter satte hver medarbejder sig ned og skrev et brev, som Nadia Priis Ludvigsen sammen med tillidsrepræsentanten fra HK samlede og sendte til fagdirektøren.

– Vi beskrev, hvad arbejdspresset gjorde ved os personligt, og hvad det betød for de borgere, som vi arbejder med. Og at vi ikke kunne overholde lovgivningens tidsfrister, fortæller hun.

Stærkt fagligt fællesskab

Nadia Priis Ludvigsen havde flere gange rejst kritikken over for afdelingsledelsen uden succes. Men da hun sendte brevet til direktionen, begyndte der at ske noget.

– Vi blev indkaldt til et dialogmøde, og det endte med, at vi fik en opnormering på tre medarbejdere, fortæller Nadia Priis Ludvigsen.

Majbrit Berlau kalder det et klart bevis på, hvad vi kan opnå, når vi står sammen som et stærkt fagligt fællesskab.

– Men sådan et fællesskab opstår ikke ud af det blå – Nadia, du har som tillidsrepræsentant været primus motor for at skabe sammenhold og gejst blandt dine kollegaer. Det viser sig også tydeligt i, at det er dine kollegaer, der har indstillet dig til prisen, sagde hun, da hun overrakte prisen Den gyldne Socialrådgiver

I indstillingen skriver Nadia Priis Ludvigsens kollegaer blandt andet, at de personlige beskrivelser, som blev sendt til direktionen, var et resultat af Nadias stærke, organiserende og systematiske indsats for at involvere alle. De skriver også:

”Det har skabt sammenhold og stolthed hos klubbens medlemmer, at deres fælles indsats har båret så langt. Under Nadias ledelse har de skabt en synlig forandring, der giver mod på at fortsætte kampen for gode vilkår for dem selv og kommunens udsatte børn og unge.”

Dårlig samvittighed hver dag

Selv understreger Nadia Priis Ludvigsen, at det ikke er hende alene, der har gjort den forskel, der nu er sket i Børn og Læring i Stevns Kommune.

– Jeg er meget beæret over anerkendelsen fra mine kollegaer og min fagforening. Men vi er kun kommet så langt, fordi vi har stået sammen som fællesskab og har sat hælen i jorden og sagt, at vi ikke vil finde os i det, siger hun.

Det var også opbakningen fra kollegaerne, der gjorde, at Nadia Priis Ludvigsen valgte at vende tilbage til arbejdspladsen og rollen som tillidsrepræsentant, efter hun havde været sygemeldt med stress i fire og en halv måned.

– Det blev for meget for mig, jeg havde lige så mange sager som mine kollegaer og så tillidshvervet ved siden af. Jeg gik hjem med dårlig samvittighed hver dag, fortæller hun.

Efter Nadia Priis Ludvigsen er kommet tilbage fra sin sygemelding, har hun sammen med konsulenten fra Dansk Socialrådgiverforening forhandlet en TR-aftale som den første i Stevns kommune, så hun fremover får færre sager og dermed tid til rollen som tillidsrepræsentant.

– Rollen som tillidsrepræsentant betyder rigtig meget for mig, og jeg havde en oplevelse af, at den opgave, jeg er gået i gang med, bestemt ikke var færdig. Men jeg magter det kun på grund af det unikke sammenhold vi har på arbejdspladsen, siger hun.

Ikke i hus endnu

Selv om forholdene i Børn og Læring i Stevns Kommune er bedre i dag, end da Nadia Priis Ludvigsen startede der for snart tre år siden, så er der lang vej endnu. Lige før sommerferien kom Socialstyrelsens Task Force med en meget kritisk rapport om kvaliteten i sagsbehandlingen i afdelingen.

– Det var os medarbejdere, der bad om at få Task Forcen ud, fordi vi godt vidste, at vi ikke overholdt lovgivningen. Men jeg tror, at det kom som en overraskelse for nogle af politikerne, hvor galt det egentlig stod til, siger hun.

Task Forcens rapport resulterede i, at der endnu en gang blev ansat flere medarbejdere i afdelingen, og der er nu lavet en genopretningsplan. Men senest har afdelingen fået et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi tidspresset stadig er for højt. Faktisk så højt, at det ikke kan lade sig gøre at følge genopretningsplanen, fremgår det af påbuddet.

– Begge gange vi har fået flere kollegaer, er de endt med at indgå i den normale drift, fordi vi samtidig har langtidssygemeldinger og vakante stillinger, så der er stadig ikke hænder nok til at rette op på efterslæbet siger hun. Indtil videre er de tre ekstra stillinger kun bevilget til udgangen af 2019.

– Så vi er kommet rigtig langt og har opnået rigtig meget, men vi er ikke i hus endnu, siger Nadia Priis Ludvigsen.