Når det hårde og bløde er hinandens forudsætninger

Hvad er socialrådgivernes rolle i Kriminalforsorgen i en tid, hvor der er et stærkt politisk fokus på straf og sikkerhed i fængslerne? Vi skal blive ved med at resocialisere, men vi skal have større fokus på effekt, lød det fra Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde til et debatmøde, som DS’ faggruppe Kriminalforsorgen stod bag.

13.12.2018

De fire største sejre for DS

- Jeg tror, at vi skal blive bedre til at tale højere om de resultater, vi opnår. Vi skal blive bedre til at fejre vores sejre og til at lære af det, der gik godt, sagde DS’ afgående formand Majbrit Berlau i sin mundtlige beretning, hvor hun også opfordrede til at kæmpe for større arbejdsglæde, bedre rammer for det sociale arbejde og mindre fattigdom.

13.12.2018

Socialrådgiver får pris for at samle kollegaer i et fælles opråb om elendige arbejdsforhold

Tillidsrepræsentant Nadia Priis Ludvigsen sendte i 2017 et brev direkte til direktionen, hvor hver kollega i børne- og familieafdelingen beskrev, hvad arbejdspresset gjorde ved dem og borgerne. Det blev startskuddet til en politisk proces, som langt fra er slut endnu. På DS’ repræsentantskabsmøde blev Nadis Priis Ludvigsen hædret med Den gyldne Socialrådgiver.

13.12.2018

Regeringen sender endnu flere børn ud i alvorlig fattigdom

Med finansloven for 2019 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at beskære integrationsydelsen med 2.000 kroner om måneden for enlige forsørgere og 1.000 kroner pr. person for samboende og gifte med børn.

13.12.2018

Kritisk forening hædres med DS’ Jubilæumslegat

- Der er brug for en forening, som har mod til at rejse kritiske diskussioner af de strukturelle rammer, som socialrådgiverne arbejder under. De diskussioner rejser vi også i Dansk Socialrådgiverforening, men vi vil gerne udfordres, fordi kritisk tænkning er med til at udvikle socialrådgiverfaget. Sådan sagde afgående formand for DS, Majbrit Berlau, da hun overrakte Jubilæumslegatet til Foreningen til Fremme af Kritisk Socialt Arbejde.

13.12.2018

Brainstorm om det gode arbejdsmiljø

Startskuddet til udvikling af en fælles strategi og idébank til en fremtid med mere fag og arbejdsglæde lød på repræsentantskabsmødet. Det var DS’ nye næstformand, Ditte Brøndum, der fra talerstolen skød brainstormen i gang.

13.12.2018

Vi skal i arbejdstøjet og være både modige og tålmodige

- Vi har i mange år vidst, at socialrådgivernes arbejdsmiljø er under pres. Men i de senere år har problemerne med dårligt arbejdsmiljø vokset sig større på mange arbejdspladser. Det er vi nødt til at gøre noget ved, fastslog Dansk Socialrådgiverforenings nye formand, Mads Bilstrup, da han fremlagde resolutionsforslag om arbejdsmiljø på repræsentantskabsmødet.

13.12.2018

DS lægger flere penge i strejkekassen

Repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforening besluttede at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter.

13.12.2018

Medlemsfremgang styrker DS’ økonomi

Flere medlemmer og stram økonomistyring betyder, at Dansk Socialrådgiverforening går ind i 2019 med et økonomisk overskud.

13.12.2018

Christiansborg skal give større frihed til jer og jeres faglighed

Innovationsminister Sophie Løhde (V) åbnede Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde med at kalde socialrådgiverne for hovedpersoner i arbejdet med at omlægge det sociale arbejde til en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

13.12.2018