Brainstorm om det gode arbejdsmiljø

Startskuddet til udvikling af en fælles strategi og idébank til en fremtid med mere fag og arbejdsglæde lød på repræsentantskabsmødet. Det var DS’ nye næstformand, Ditte Brøndum, der fra talerstolen skød brainstormen i gang.

Den formelle del af repræsentantskabsmødet blev sat på pause i halvanden time, hvor repræsentanterne skulle ud og brainstorme i otte workshop med to forskellige temaer: ”En faglig fremtid uden stress” og ”Forebyg at små problemer bliver store”.

Dansk Socialrådgiverforenings nye næsteformand, Ditte Brøndum, som bliver politisk ansvarlig for arbejdsmiljøområdet, sagde:

– Vi forlader så at sige det politiske rum – og går ind i et udviklingsrum. Formålet med workshoppen er at få alle jeres ideer og tanker frem, som vi kan blive inspireret af i det videre arbejde med at udmønte den resolution, som vi sandsynligvis vedtager senere i dag. Det kan være konkrete ideer, tanker og overvejelser, som I har gjort jer – erfaringer, der kan gøre os klogere. Det kan være bekymringer og ikke mindst jeres håb.

Repræsentanterne fordelte sig i de otte workshop. De skulle alle både have fokus på, hvad de selv kan gøre på den enkelte arbejdsplads – og hvad der kan gøres sammen i DS-organisationen.

De blev guidet igennem forløbet af en vært fra hovedbestyrelsen og en medarbejder fra DS. Lokalerne – som bærer navnet Centralværkstedet og er et tidligere jernbaneværksted, emmede af energi. Der var livlig snak og diskussioner i de forskellige grupper, som vidnede om, at arbejdsmiljø er et tema, der optager alle.

Der blev sat mange post-its på de opstillede flipovers.

Mere borgerinddragelse

Deltagerne ønskede blandt andet mere tid til borgerinddragelse. Der skal være tid til at lytte til borgerne og skabe relationer. Og det handler i høj grad om tilgængelighed. Borgerne presser mindre på, når de ved, at socialrådgiverne er tilgængelige. Det gør borgerne mere trygge at vide, at hvis der opstår en akut problemstilling, så er vi der for dem, pointerede nogle af deltagerne.

Der blev også sat ord på, at et godt arbejdsmiljø kræver gode fysiske rammer, for det er stressende, hvis man skal ud og booke et kontor, hver gang der skal holdes møde med borgerne. Eller hvis der er mangel på siddepladser på kontoret. Undgå stoleleg, lød konklusionen.

Stop ”dem og os”-konflikt

Som løsningsforslag til et dårligt arbejdsmiljø var der stort fokus på at lægge pres på de lokale politikere, og en af opfordringerne lød på, at Dansk Socialrådgiverforening bør alliere sig med de forskellige brugerorganisationer, som borgene tager kontakt til, når de føler sig skidt behandlet. På den måde vil de lokale politikere i højere grad forstå konsekvenserne af socialrådgivernes for høje arbejdspres – og det vil også være med til at dæmme op for en ”dem og os”-konflikt med borgerne.

At sige fra

– Der skal være et godt og trygt arbejdsmiljø, så man har mod til sige fra over for et for stort arbejdspres, sagde en af deltagerne og gengav et citat fra Pippi Langstrømpe: ”Hvis man er stille for længe, så visner tungen”.

Der blev kredset en del om, hvordan man får sagt fra, hvis man ikke kan nå sine sager. En erindrede, at det var lettere at komme i dialog med ledelsen om arbejdspresset, dengang man havde fysiske sagsmapper og kunne køre sagerne ind til ledelsen på et rullebord og helt konkret placere ansvaret hos ledelsen.

I samme kontekst blev der foreslået at lave en guide til, hvordan man kan sige fra over for et for stort arbejdspres.

Det var også et stort ønske, at Dansk Socialrådgiverforening skal være med til at dokumentere konsekvenserne af det dårlige arbejdsmiljø. Lige som det var et ønske, at der blev indgået en forhåndsaftale om, at der skal ansættes vikar efter en uges sygdom. For selv om vikarerne ikke nødvendigvis kan overtage en kompliceret sag, så kan de da tage telefonen, som en af deltagerne udtrykte det.

Socialrådgivere skal både have ret og pligt til supervision en gang om måneden. Som en anden af deltagerne sagde:

– Der skal være plads til det refleksive rum. Det er nødvendigt, når man har med andre menneskers liv at gøre.

Ideerne ovenfor udgør kun et lille udpluk af de mange ideer, der kom frem. Resultatet af arbejdet i de otte workshops bliver formidlet til hovedbestyrelsen, som herefter beslutter det videre forløb frem til næste repræsentantskabsmøde om to år.

Læs artiklen om arbejdsmiljøresolutionen.