Socialrådgiveren 12/18

Indhold

Socialrådgivere har godt styr på både barnets behov og økonomien

5 HURTIGE: Økonomi og barnets behov er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Det viser en kortlægning af beslutningsprocesser og økonomistrømme, som Ida Marie Schrøder har lavet som led i sin ph.d.-afhandling om sociale foranstaltninger over for udsatte børn og unge.

Hver tredje socialrådgiver er stresset

Et alt for højt arbejdstempo og en oplevelse af ikke at have mulighed for at hjælpe udsatte borgere så godt, som de gerne vil, er hverdag for mange af landets socialrådgivere. Hver tredje socialrådgiver er ifølge en ny undersøgelse ofte eller hele tiden stressede, dobbelt så mange som lønmodtagerne generelt. Og det har alvorlige konsekvenser for socialrådgivernes helbred og kvaliteten af det sociale arbejde.

Når det hårde og bløde er hinandens forudsætninger

Hvad er socialrådgivernes rolle i Kriminalforsorgen i en tid, hvor der er et stærkt politisk fokus på straf og sikkerhed i fængslerne? Vi skal blive ved med at resocialisere, men vi skal have større fokus på effekt, lød det fra Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde til et debatmøde, som DS’ faggruppe Kriminalforsorgen stod bag.

Man skal holde fast – og man skal holde sammen

Det har ikke været en let beslutning at sige farvel til formandsposten i DS. Men nu er Majbrit Berlau klar til at forsætte kampen for de socialpolitiske dagsordner i en større sammenhæng – som næstformand i den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation.

De fire største sejre for DS

- Jeg tror, at vi skal blive bedre til at tale højere om de resultater, vi opnår. Vi skal blive bedre til at fejre vores sejre og til at lære af det, der gik godt, sagde DS’ afgående formand Majbrit Berlau i sin mundtlige beretning, hvor hun også opfordrede til at kæmpe for større arbejdsglæde, bedre rammer for det sociale arbejde og mindre fattigdom.

Vi skal i arbejdstøjet og være både modige og tålmodige

- Vi har i mange år vidst, at socialrådgivernes arbejdsmiljø er under pres. Men i de senere år har problemerne med dårligt arbejdsmiljø vokset sig større på mange arbejdspladser. Det er vi nødt til at gøre noget ved, fastslog Dansk Socialrådgiverforenings nye formand, Mads Bilstrup, da han fremlagde resolutionsforslag om arbejdsmiljø på repræsentantskabsmødet.

Brainstorm om det gode arbejdsmiljø

Startskuddet til udvikling af en fælles strategi og idébank til en fremtid med mere fag og arbejdsglæde lød på repræsentantskabsmødet. Det var DS’ nye næstformand, Ditte Brøndum, der fra talerstolen skød brainstormen i gang.

Kritisk forening hædres med DS’ Jubilæumslegat

- Der er brug for en forening, som har mod til at rejse kritiske diskussioner af de strukturelle rammer, som socialrådgiverne arbejder under. De diskussioner rejser vi også i Dansk Socialrådgiverforening, men vi vil gerne udfordres, fordi kritisk tænkning er med til at udvikle socialrådgiverfaget. Sådan sagde afgående formand for DS, Majbrit Berlau, da hun overrakte Jubilæumslegatet til Foreningen til Fremme af Kritisk Socialt Arbejde.

DS lægger flere penge i strejkekassen

Repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforening besluttede at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter.

Her er repræsentantskabets resolution og fire udtalelser

Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab vedtog en resolution om arbejdsmiljø og fi re udtalelser om henholdsvis hjemløse, stramninger på udlændingeområdet, kompetenceudvikling samt behov for at styrke uddannelserne. Læs et kort uddrag af teksterne herunder.

Nyttige tips til myndighedsarbejdet

JURASPALTEN: Ankestyrelsen offentliggør af og til nogle afgørelser, som ikke er målrettet et konkret bevillingsområde, men hvor fokus er på nogle overordnede – ofte processuelle - temaer. Her behandles to nyere principafgørelser.

Afskaf ghetto-begrebet

REGIONSLEDER: Lad os høre de positive historier fra boligområderne, hvor det er ganske få beboere, der skaber problemer. Ghettobegrebet gør intet godt for nogen.