Hver tredje socialrådgiver er stresset

Et alt for højt arbejdstempo og en oplevelse af ikke at have mulighed for at hjælpe udsatte borgere så godt, som de gerne vil, er hverdag for mange af landets socialrådgivere. Hver tredje socialrådgiver er ifølge en ny undersøgelse ofte eller hele tiden stressede, dobbelt så mange som lønmodtagerne generelt. Og det har alvorlige konsekvenser for socialrådgivernes helbred og kvaliteten af det sociale arbejde.

– Tallene er alarmerende høje, og det skal vi tage meget alvorligt – på arbejdspladserne, men i høj grad også politisk. Det kan ikke være rigtigt, at de mennesker, vi har ansat til at tage hånd om nogle af samfundets mest udsatte borgere, bliver syge af at gå på arbejde. Det er helt uacceptabelt, at det står så slemt til. Det kan hverken socialrådgiverne, borgerne eller samfundet være tjent med, siger Dansk Socialrådgiverforenings nye formand, Mads Bilstrup.

Rapporten om socialrådgivernes arbejdsmiljø er lavet af COWI for Dansk Socialrådgiverforening. Den viser, at socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø på stort set alle parametre er dårligere end gennemsnittet for andre lønmodtagere. Det gælder blandt andet en meget stort arbejdsmængde, et meget højt arbejdstempo og mange unødvendige arbejdsopgaver. Og der er en tydelig sammenhæng mellem et højt arbejdspres, manglende mulighed for at udføre kvalitet i arbejdet, stress og sygemeldinger blandt socialrådgiverne, viser undersøgelsen.

– Hvis du skal hjælpe et menneske, der lige har mistet sit sidste familiemedlem, hverken har hjem eller job og kæmper med et misbrug, så kræver det tid. Men den tid har mange af vores medlemmer ikke, og det er uholdbart for både borgerne og socialrådgiverne, pointerer Mads Bilstrup.

Tidspres fører til lovbrud

Netop oplevelsen af ikke at have tid til at hjælpe borgerne så godt, som de gerne vil, er med til at stresse socialrådgiverne. Det viser en række påbud, som Arbejdstilsynet har givet socialrådgiverarbejdspladser for tidspres og stor arbejdsmængde. Dansk Socialrådgiverforening har søgt aktindsigt i påbuddene, hvoraf det fremgår, at kommunerne i mange tilfælde ikke kan leve op til de lovpligtige tidsfrister på grund af arbejdspresset på socialrådgiverne. Der er blandt andet eksempler på, at der kan gå et år, fra kommunen modtager en underretning, til barnet får den hjælp, det har brug for, og at sygemeldte borgere når at miste retten til sygedagpenge, fordi sagsbehandlingen går for langsomt.

Mange socialrådgivere beskriver over for Arbejdstilsynet deres arbejde som brandslukning og giver udtryk for en oplevelse af afmagt over ikke at have tid til at udføre deres arbejde ordentligt. Arbejdstilsynet skriver blandt andet:

”De ansatte oplyser, at det er svært at holde ud, at borgerne skal vente så lang tid, fordi de ved, at borgerne er afhængige af fremgang i sagerne, fordi det også har stor betydning for den enkelte borgeres økonomi og medarbejderne oplyste, at de hele tiden overskrider lovkravene i forhold til fristerne i deres sager, hvilket beskrives som hårdt set i lyset af det store ansvar, de sidder med i forhold til familierne og børnene.”

– Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at socialt udsatte borgere ikke få den hjælp, de har brug for og ret til, og at offentligt ansatte skal blive syge af at gå på arbejde. Stress må aldrig blive den enkelte medarbejders ansvar, det er et kollektivt ansvar at løse det her problem, understreger Mads Bilstrup.

DS vil i dialog med minister

Han opfordrer politikerne til at tage fat om roden på det, der presser socialrådgiverne.

– Vi ved, at socialrådgiverne gang på gang påtaler de dybt kritisable forhold over for ledelsen, men at ledelsen mange gange ikke har mulighed for at ændre på forholdene. Derfor må vi have politikerne på banen, og de seneste tal om socialrådgivernes arbejdsmiljø bør få alarmklokkerne til at ringe helt ind på Christiansborg, siger Mads Blistrup.

Dansk Socialrådgiverforenings nye formand vil invitere den øverste ansvarlige for arbejdsmiljøet, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), og KL’s Løn- og personaleudvalg til et dialogmøde med et praksispanel af socialrådgivere, der kender problemerne fra deres praksis ude i kommunerne.

– Vores medlemmer vil meget gerne fortælle om konsekvenserne, når sagerne hober sig op, og der kun er tid til brandslukning – og være med til at pege på løsninger. Vi er nødt til i fællesskab at få stoppet den her udvikling. Det kommer til at kræve en stor indsats både på arbejdspladserne og politisk, siger Mads Bilstrup.

» Læs rapporten her: ”Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø – stress, arbejdspres og muligheden for at levere kvalitet i arbejdet”, COWI

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt 769 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening med en svarprocent på 49. I analyserne indgår kun socialrådgivere, der er i arbejde, svarende til 722 medlemmer. Undersøgelsen er gennemført som en del af en undersøgelse af FTF’ernes arbejdsmiljø sammenlignet med lønmodtagernes generelt. Der er derfor mulighed for at sammenligne socialrådgivernes arbejdsmiljø med FTF’ernes og lønmodtagernes generelt.

Undersøgelsens hovedkonklusioner:

  • 31 % af socialrådgiverne er stressede hele tiden eller ofte (FTF 22 % og lønmodtagerne generelt 16 %). Værst står det til i de kommunale forvaltninger på børne-familieområdet (44 %) og  beskæftigelsesområdet (35 %)
  • 61 % af socialrådgiverne har en stor eller meget stor arbejdsmængde (FTF 35 % og lønmodtagerne generelt 23 %).
  • 28 % af socialrådgiverne arbejder i et højt eller meget højt arbejdstempo (FTF 22 % og lønmodtagerne generelt 14 %).
  • 63 % af de socialrådgivere, som har et meget højt arbejdstempo, har en lav eller meget lav mulighed for at levere kvalitet i arbejdet.
  • 50 % af de socialrådgivere, som har en meget stor arbejdsmængde, har en lav eller meget lav mulighed for at levere kvalitet i arbejdet.
  • 57 % af de socialrådgivere, som er stressede hele tiden eller ofte, har en lav eller meget lav mulighed for at levere kvalitet i arbejdet.
  • 22 % af socialrådgiverne har haft sygefravær det seneste år på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Kilde: ”Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø – stress, arbejdspres og muligheden for at levere kvalitet i arbejdet”, COWI.

Læs rapporten på socialraadgiverne.dk/publikationer

KL: Kan ikke løses med et fingerknips

Under overskriften ”Tidspres har ført til lovbrud i sagsbehandling af børn, arbejdsløse og handicappede i 15 kommuner” bragte Dagbladet Information 24. november en artikel om Dansk Socialrådgiverforenings undersøgelse og aktindsigt. I den forbindelse har Information fået en skriftlig kommentar fra Michael Ziegler, formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.

Han svarer blandt andet, at påbud fra Arbejdstilsynet ”altid medfører øjeblikkelig handling, så der bliver rettet op”. Han understreger, at problemstillingen ikke er noget, ”der kan løses med et fingerknips”.

”Men der er stor opmærksomhed på fysisk og psykisk arbejdsmiljø både lokalt og nationalt. For eksempel arbejder en del kommuner med forsøg med at nedbringe antallet af sager pr. medarbejder”.