Afskaf ghetto-begrebet

REGIONSLEDER: Lad os høre de positive historier fra boligområderne, hvor det er ganske få beboere, der skaber problemer. Ghettobegrebet gør intet godt for nogen.

Regeringens nye ghettoplan er netop trådt i kraft – og ghettolisten med 29 boligområder er netop blevet offentliggjort. Men hvad er det for et frygteligt ord at hæfte på folks boliger? Lige meget hvem vi er – og uanset hvor vi bor – er jeg sikker på, ingen af os vil bryde os om, at vores hjem og gade er en del af en ghettoliste og dermed disponeret for negativ omtale.

Og findes der overhovedet ghettoer i Danmark? Det gør der ifølge regeringen, hvis følgende fem kriterier er opfyldt:

  • Hvis over halvdelen af beboerne har en ikke-vestlig baggrund.
  • Hvis over 40 procent er arbejdsløse eller ikke er under uddannelse.
  • Hvis over halvdelen højst har gennemført en grunduddannelse.
  • Hvis over 2,7 procent er dømt for kriminalitet.
  • Hvis beboerne tjener mindre end 55 procent af gennemsnittet i området.

Nu bliver hverken du eller jeg dårligere mennesker, fordi vi bliver syge eller afskediget fra vores job. Ufaglærte mennesker er heller ikke anderledes end alle os andre. Så hvad er det, der gør, at man opfinder disse tal og målinger og dermed udsætter hele boligområdet for spot og mistænkeliggørelse?

Der findes få bandemedlemmer og kriminelle, og dem skal der selvfølgelig sanktioneres overfor, jf. gældende love og regler, og vi skal forebygge både kriminalitet, og at unge melder sig ind i bander. Men det berettiger ikke til at sanktionere mennesker i en hel bebyggelse eller bydel eller forsøge at få folk til at flytte.

Ghettoplanen tvinger kommuner til at rive boliger ned, fordi andelen af almennyttige boliger i belastede boligområder ikke må være højere end 40 procent. Og nogle kommuner har allerede taget bulldozeren i brug og er ved at rive gode og billige boliger ned – for at tiltrække andre typer beboere. Folk med arbejde. Med andre ord, folk der ikke er fattige. Folk, der ikke er flygtninge og indvandrere.

Men hvor skal de nuværende beboere så flytte hen eller genhuses? Hvor står der nye boliger klar, som de kan betale? Det er der ingen svar på.

Det virker samfundsmæssigt dyrt og helt unødvendigt at rive sunde og gode boliger ned, når vi samtidig ved, at med nedsat kontanthjælp, 225-timers reglen, lav ungeydelse og integrationsydelse, så er fattigdom og hjemløshed stigende.

Heldigvis er der mange borgmestre og byråd, der er glade for de borgere, som bor i almennyttige boliger, og hellere laver målrettede og forebyggende indsatser mod konkrete problemer – og som ønsker ghetto-begrebet afskaffet. Og jeg er helt enig.

Jeg har gennem mange år arbejdet som socialrådgiver i Vollsmose. Lejlighederne er rigtig gode, og der er en masse aktive beboere og aktiviteter, der gør en positiv forskel. Lad os høre de positive historier fra boligområderne, hvor det er ganske få beboere, der skaber problemer. Ghettobegrebet gør intet godt for nogen.