Mig og mit arbejde: Nadia Jakobsen

Nadia Jakobsen er privatansat socialrådgiver hos KLA Personskade og bor i Odense.

Jeg blev socialrådgiver, fordi jeg helt klassisk gerne ville arbejde med mennesker, og jeg var særligt optaget af psykiatrien. Undervejs i uddannelsen udviklede min interesse sig, for det gik op for mig, at det er et bredt fag. Det er inspirerende at se, hvor mange steder vi socialrådgivere er og gør en forskel.

Mit første job var i et jobcenter, og jeg havnede i et team med høj faglighed, mange erfarne kolleger og godt samarbejde. Beskæftigelsesområdet var mere spændende, end jeg havde forventet. På samme måde som den tidlige indsats er afgørende i forhold til børn og unge, så er det også vigtigt for et godt voksenliv, at man får skabt eller genskabt arbejdsidentiteten, bliver en del af fællesskabet og bliver i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Er arbejde ikke længere muligt, skal borgeren også mødes af hjælpende hænder og respekt.

Mange kommunalt ansatte siger, at deres arbejde er dikteret af lovgivning. Det er også rigtigt. Beskæftigelseslovgivningen er rigid. Men jeg oplever, at det i høj grad også er den lokalpolitiske linje og den enkelte kommunes tolkning af praksis, som er afgørende for, hvordan borgeren bliver mødt. Vi socialrådgivere skal turde udfordre praksis i langt højere grad.

Det var gennem arbejdet i jobcenteret, at jeg kom i kontakt med min nuværende chef, og hun var tydeligvis en ildsjæl, og jeg kunne ikke sige nej – og skiftede således til at være privatansat. Jeg vejleder og guider vores kunder og mine kollegaer i det, som jeg egentlig sad med som myndighed i jobcenteret. Vores kunder kommer, fordi de skal have hjælp til en erstatningssag. Det kan være alle former for skade, både fysisk og psykisk. I mange erstatningssager er det især forløbet i kommunen, som giver udfordringer og trækker sagen ud.

Jeg er fuldstændig uafhængig, og jeg synes, at jeg kommer tættere på de mennesker, jeg skal hjælpe. Det, vi taler om hos mig, skal ikke senere indgå i en vurdering. Det kan jeg godt lide. Men der følger også et ansvar med, for kunderne forventer, at vi opnår resultater. Jeg skal give den rigtige og en realistisk vejledning. Reglerne kan jeg jo ikke ændre.

Jeg har haft en god dag, når der er en kunde, der er glad – og som regel er det også, når der har været et godt samarbejde med den kommunale rådgiver. Det kan være, når jeg afslutter en kunde, der efter revalidering har fået arbejde. Eller hvis en hårdt ramt kunde endelig får den førtidspension, som skaber ro.

Lige nu glæder jeg mig meget til, at vi skal være forældre for første gang i februar. Vi bor midt i Odense, jeg elsker min by og bruger den rigtig meget. Jeg træner lidt, går til foredrag, er meget social og i perioder har jeg været besøgsven i Røde Kors’ Besøgstjeneste. Vi bor tæt ved åen. Det er der, jeg glæder mig til at gå tur med barnevognen.