Medlemsfremgang styrker DS’ økonomi

Flere medlemmer og stram økonomistyring betyder, at Dansk Socialrådgiverforening går ind i 2019 med et økonomisk overskud.

1.735. Så mange flere medlemmer fik Dansk Socialrådgiverforening fra 2016 til 2017, og det har medvirket til, at DS i begge år havde et overskud på fire millioner kroner. ’Et rent dukseregnskab’, som DS’ interne, kritiske revisor, Majken Tingstrøm, kaldte det.

– Resultaterne for begge år er bedre end forventet, fordi vi har fået flere medlemmer og har haft en stram økonomistyring, fortalte afgående formand Majbrit Berlau fra talerstolen på DS’ repræsentantskab.

Regnskabet 2016-2017 blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

Indsats for bedre arbejdsmiljø

Efter Majbrit Berlaus fremlæggelse af regnskabet for de seneste to år, trådte den nye formand, Mads Bilstrup, op på talerstolen for at præsentere hovedbestyrelsens forslag til budgettet for de kommende to år.

– På baggrund af forårets konflikt står det klart, at vi har brug for et bedre konfliktberedskab. Samtidig er det afgørende, at vi sikrer medlemmerne en fortsat god service i en situation, hvor medlems tallet vokser, og så skal der afsættes midler til arbejdet for bedre arbejdsmiljø, sagde han med henvisning til den arbejdsmiljøresolution, som blev vedtaget af repræsentantskabet.

Flere penge til TR, SDS og seniorer

I sit budgetforslag havde hovedbestyrelsen også sat penge af til finansiering af den reviderede uddannelse og det voksende antal tillidsrepræsentanter (TR). Den nye uddannelse, som blev vedtaget på repræsentantskabet i 2016 og træder i kraft ved årsskiftet, er en del af DS2022 – Dansk Socialrådgiverforenings strategi for udvikling af organisationen – og betyder, at tillidsrepræsentanterne skal uddannes i blandt andet lokalpolitisk interessevaretagelse og kommunikation.

Repræsentantskabet bakkede op om hovedbestyrelsens forslag om at styrke SDS ved at ansætte en konsulent blandt andet med henvisning til, at siden 2012 er organiseringsgraden blandt de socialrådgiverstuderende faldet med fem procent – det skyldes blandt andet et øget optag på uddannelsen, som det ikke med de nuværende ressourcer har været muligt at organisere.

Repræsentantskabet satte også flere penge af til seniorernes arbejde. Seniorsektionens kasserer, Bjarne Trier Andersen, gik på talerstolen og fortalte, at det stigende antal seniormedlemmer betyder øget efterspørgsel på seniorsektionens arrangementer. Derfor bør DS sætte 75.000 kroner mere af årligt til de mere end 1100 seniormedlemmer, mente han – og det var der som nævnt opbakning til.

Kontingentstigning går til strejkekasse Endelig besluttede repræsentantskabet en forhøjelse af kontingentet på 20 kroner pr. måned, som går direkte til DS’ strejkekasse, Aktionsfonden. Det skal sikre, at Dansk Socialrådgiverforening står stærkere, hvis der bliver konflikt ved fremtidige overenskomstforhandlinger.

I solidaritet med DS fremsatte SDS et forslag om, at kontingentet for studentermedlemmer skulle stige med tre kroner – og det blev ligeledes vedtaget.