Kritisk forening hædres med DS’ Jubilæumslegat

- Der er brug for en forening, som har mod til at rejse kritiske diskussioner af de strukturelle rammer, som socialrådgiverne arbejder under. De diskussioner rejser vi også i Dansk Socialrådgiverforening, men vi vil gerne udfordres, fordi kritisk tænkning er med til at udvikle socialrådgiverfaget. Sådan sagde afgående formand for DS, Majbrit Berlau, da hun overrakte Jubilæumslegatet til Foreningen til Fremme af Kritisk Socialt Arbejde.

Det var 20. gang, at Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat blev uddelt. Denne gang gik legatet til en gruppe af socialrådgivere, som er gået sammen i en forening for at styrke udviklingen af kritisk socialt arbejde.

– Der er brug for en forening med udsyn og gennemslagskraft, som har modet til at rejse kritiske diskussioner af de strukturelle rammer, som socialrådgiverne arbejder under. Hvordan påvirker den økonomiske tænkning og stramme styring socialrådgivernes rammebetingelser, vores arbejdsmiljø og borgernes retssikkerhed? Og hvad gør vi ved det? De diskussioner rejser vi også i Dansk Socialrådgiverforening, men vi vil gerne udfordres, fordi kritisk tænkning er med til at udvikle socialrådgiverfaget, og det er jeg sikker på, at initiativerne i Foreningen til Fremme af Kritisk Socialt Arbejde også vil gøre.

Sådan sagde afgående formand, Majbrit Berlau, da hun overrakte Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat til bestyrelsen for Foreningen til Fremme af Kritisk Socialt Arbejde.

Hun understregede, at den dag vi stopper med at forholde os kritisk og tage den kritiske debat, så svigter vi det fundament og etiske udgangspunkt, som er afgørende for det sociale arbejde.

– Dansk Socialrådgiverforening vil med dette legat byde velkommen til en vigtig stemme i debatten om socialpolitikken og det sociale arbejde.

Stor påskønnelse

Efter legatoverrækkelsen sagde Kirsten Henriksen, som udtaler sig på vegne af foreningens kollektive bestyrelse:

– Vi er utrolig glade for, at vi har fået Jubilæumslegatet. Og meget beærede. Vi ser det som en anerkendelse af vores forening – at det vi kan og vil bidrage med er væsentligt i forhold til at udvikle socialrådgiverfaget. I den kontekst er det en stor påskønnelse, at Dansk Socialrådgiverforening bakker os op.

Kirsten Henriksen er tidligere lektor i socialt arbejde og seniormedlem af Dansk Socialrådgiverforening. Om baggrunden for at starte Foreningen til Fremme af Kritisk Socialt Arbejde fortæller hun:

– Det er vigtigt at udvikle socialt arbejde ud fra et kritisk perspektiv både i forhold til praksis, uddannelsen og forskning i socialt arbejde. Hvis man ser på de seneste 20 til 30 år her i landet, så mener vi, at kritisk socialt arbejde

har været mere eller mindre usynligt – og det samme kan man sige gør sig gældende for de øvrige nordiske lande. I modsætning til de engelsktalende lande, hvor man har en meget mere stærk og italesættende tradition, når det gælder kritisk socialt arbejde.

Det er godt et år siden, at foreningen holdt stiftende generalforsamling. Der sættes fokus på kritisk socialt arbejde med temamøder, studiekredse / aktivitetsgrupper og samarbejde med studerende, praktikere i socialt arbejde, undervisere, forskere samt organisationer med interesse i udvikling af socialt arbejde – lige som foreningen også satser på et nordisk og internationalt samarbejde.

DS’ jubilæumslegat udgør 15.000 kroner og understøtter socialrådgivere, der gennem projekter eller forskningsinitiativer udvikler socialrådgiverfaget.

De står bag FKSA

Følgende er medlemmer af bestyrelsen for Foreningen til Fremme af Kritisk Socialt Arbejde:

  • Kirsten Henriksen, socialrådgiver, cand. scient. soc. i socialt arbejde. ph.d.
  • Win Fikri Azima Yusra, socialrådgiver. cand. soc. i socialt arbejde
  • Umair Ahmed, socialrådgiver. cand. scient. soc. i kriminologi
  • Siff Harlung, socialrådgiver. cand. soc. i socialt arbejde
  • Maja JuulOlsen, socialrådgiver. Master i læreprocesser
  • Gina Søndergaard Lydersen, socialrådgiver. Cand. pæd. fil. Master i social integration
  • Christina Svane Larsen (studenterrepræsentant), socialrådgiverstuderende.

Læs mere på criticalsocialwork.dk