Her er repræsentantskabets resolution og fire udtalelser

Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab vedtog en resolution om arbejdsmiljø og fi re udtalelser om henholdsvis hjemløse, stramninger på udlændingeområdet, kompetenceudvikling samt behov for at styrke uddannelserne. Læs et kort uddrag af teksterne herunder.

Resolution om arbejdsmiljø: ”Mere fag og arbejdsglæde”

”Visionen er en fremtid, hvor færre medlemmer oplever et dårligt arbejdsmiljø med mistrivsel, stress og sygdom, og hvor flere medlemmer skal opleve arbejdsglæde, tryghed, holde fast i faget og fagligheden og være i stand til i fællesskab at finde og foreslå og gennemføre gode løsninger i samarbejde med deres ledere. Det er ambitiøst, det kræver et hårdt benarbejde på begge niveauer og det tager tid at komme dertil.

En stærk og synlig indsats kræver medvirken fra alle dele af DS – medlemmerne, ledermedlemmerne, de tillidsvalgte, faggrupperne, de ansatte og valgte politikere. Vi har en fælles opgave! Og vi er et fagligt fællesskab som har gode forudsætninger for at løfte den opgave, som kræver kreativitet, engagement, håb og mod.”

Fire udtalelser:

Færre hjemløse kræver en sammenhængende strategi med billigere boliger

”Dansk Socialrådgiverforening opfordrer regeringen til at sikre en sammenhængende hjemløsestrategi, hvor sikring af billige boliger – eller alternativt sociale ydelser, som gør det muligt at sikre udsatte borgere en bolig – står øverst på dagsorden, så vi ikke i fremtiden indtager en førsteplads i ungdomshjemløshed.”

Stop stramningerne på udlændingeområdet

”Når man lovgiver for at ramme en enkelt befolkningsgruppe, sådan som det sker på udlændingeområdet, ændrer man samtidig også vilkårene for mange andre befolkningsgrupper, f.eks. danske statsborgere, som vil rejse ud i verden for at arbejde og lære andre kulturer at kende.

Vi udtrykker vores dybe bekymring for de konsekvenser, som stramningerne medfører – for borgerne, vores mulighed for at arbejde med borgerne såvel som sammenhængskraften i vores samfund.”

Kompetenceudvikling er en faglig nødvendighed – ikke et medarbejdergode

”DS vil arbejde for, at efter- og videreuddannelse i langt højere grad opfattes som en basal og faglig nødvendighed af beslutningstagere og ledelsen i den enkelte organisation. Ligeledes vil DS arbejde for, at efter- og videreuddannelse understøttes strukturelt, så det i højere grad bliver muligt at efter- og videreuddanne sig på deltid under ordentlige vilkår. Det vil både styrke koblingen mellem praksis og videre-uddannelse og forbedre den enkelte socialrådgivers muligheder for at søge nye karriereveje gennem et langt arbejdsliv.”

Der er behov for styrkede uddannelser

”Dansk Socialrådgiverforening kræver, at der skal mere praksis ind i uddannelsen, og at det kræver investeringer i bedre læringsmiljøer – ikke mindst flere ressourcer til praksisnær træning og undervisning samt fordybelse og konstruktiv feedback. Derfor skal nedskæringerne på uddannelserne stoppes og i stedet skal der tilføres midler.”

Læs den fulde tekst på socialraadgiverne.dk/REP18