Vi skal i arbejdstøjet og være både modige og tålmodige

- Vi har i mange år vidst, at socialrådgivernes arbejdsmiljø er under pres. Men i de senere år har problemerne med dårligt arbejdsmiljø vokset sig større på mange arbejdspladser. Det er vi nødt til at gøre noget ved, fastslog Dansk Socialrådgiverforenings nye formand, Mads Bilstrup, da han fremlagde resolutionsforslag om arbejdsmiljø på repræsentantskabsmødet.

– Mere fag – og mere arbejdsglæde”. Det er overskriften på den resolution, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet – og som betyder, at socialrådgivernes arbejdsmiljø skal være Dansk Socialrådgiverforenings topprioritet i de kommende år.

Det var Dansk Socialrådgiverforenings nye formand, der fremlagde hovedbestyrelsens resolution om arbejdsmiljø, hvor han henviste til den netop offentliggjorte undersøgelse om socialrådgivernes arbejdsmiljø, som viser, at hver tredje socialrådgiver føler sig stresset ofte eller hele tiden.

– Rapporten er meget rystende læsning. Når vi sammenligner socialrådgiverne med andre faggrupper i FTF-familien og med andre faggrupper på arbejdsmarkedet i Danmark, så ligger vi rigtig dårligt på langt de fleste spørgsmål. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Vi har i mange år vidst, at socialrådgivernes arbejdsmiljø har været under pres. Men i de senere år har problemerne med dårligt arbejdsmiljø vokset sig større på mange arbejdspladser, sagde Mads Bilstrup.

Fag og arbejdsglæde hænger sammen

Ifølge Mads Bilstrup sender overskriften ”Mere fag og arbejdsglæde” et klart og enkelt signal om, hvad det er, socialrådgiverne har brug for:

– Mere fag – ja, det står for socialrådgiverfaglighed, faglig udvikling, faglig kvalitet i arbejdet med borgerne og fokus på kerneopgaven. Mere arbejdsglæde – ja, det siger jo sig selv. Vi har alle brug for at kunne gå hjem fra arbejde med en oplevelse af, at vi har gjort en forskel – en betydningsfuld forskel – for de borgere, vi har med at gøre.

Resolutionen skitserer fire nøgler til at nå det mål, sagde Mads Bilstrup, og forklarede herefter strategien bag hver enkelt nøgle. Den første nøgle er investeringer i det sociale arbejde.

– Vi ser det både som en mulighed for at løse sociale problemer på en kvalificeret måde og som et middel til, at socialrådgiverne kan få bedre arbejdsvilkår og et mere meningsfuldt arbejdsindhold. Men som det også fremgår af resolutionsforslaget, så fører en investeringsstrategi ikke automatisk til et bedre arbejdsmiljø. Derfor skal vi arbejde bevidst på, at der er fokus på samtidigt at investere i et godt og udviklende arbejdsmiljø for medarbejderne. Det, der er godt for medarbejderne, er også godt for borgerne. Fag og arbejdsglæde hænger sammen, sagde Mads Bilstrup.

Den anden nøgle omhandler fælles kollektiv handling på arbejdspladserne.

– I dag kan vi konstatere, at stress-niveauet mange steder er så højt, at medarbejderne nærmest opgiver at handle på det, eller bliver syge, eller vælger at søge et andet arbejde. Stress virker handlingslammende Dén onde spiral skal vi have stoppet, og det kan vi kun, hvis vi i fællesskab på arbejdspladsen taler om det, der er svært. Taler om, hvordan det skal være i stedet for, og hvordan vi i fællesskab kan arbejde for at skabe den forandring, sagde Mads Bilstrup.

Forebyggelse og tidlig indsats

Og det bragte ham frem til den tredje nøgle, som handler om forebyggelse og tidlig indsats fra DS’ side.

– I dag oplever vores konsulenter, at de bruger rigtig mange kræfter på brandslukning på arbejdspladser, der har problemer, som er vokset helt ud af kontrol. DS skal være tættere på de tillidsvalgte og medlemmerne; DS skal tidligere ind i sagerne; og de tillidsvalgte og medlemmer skal inspireres til at kontakte DS meget tidligere. Det er lettere at slukke et lille bål end en stor ildebrand. De små bål skal vi alle sammen blive bedre til at holde øje med og reagere på.

Og den fjerde og sidste nøgle handler om fastholdelse, sagde Mads Bilstrup

– Det skal forstås bredt. Vi kan se af undersøgelserne, at sygefraværet på grund af psykisk arbejdsmiljø er alt for højt. Vi ved også, at mange af vores medlemmer søger nyt job i håbet om at finde en arbejdsplads med mere ro på. Vi har også medlemmer, der helt opgiver socialrådgiverfaget. Desværre ved vi også, at langvarige sygemeldinger på grund af for eksempel stressrelaterede sygdomme ofte ender med en afskedigelsessag.

Højt sygefravær og for høj personaleudskiftning er tegn på problemer med arbejdsmiljøet. Konsekvensen er desværre, at problemerne går i arv til de nyansatte – ofte nyuddannede socialrådgivere.

DS inviterer minister til dialog

Mads Bilstrup understregede, at der også skal arbejdes politisk med at forbedre socialrådgivernes arbejdsmiljø.

– Vi bør udnytte momentum, når vi offentliggør en rapport om arbejdsmiljøet med så alvorlige resultater. Derfor vil vi hurtigt tage fat på at invitere både beskæftigelsesministeren og KL’s Løn- og Personaleudvalg til et møde, hvor de kan høre vores medlemmer fortælle om, hvordan de oplever deres arbejdsliv og deres daglige praksis.

Derudover fremhævede Mads Bilstrup, at arbejdet for et godt arbejdsmiljø kræver en fælles indsats.

– Vi skal alle i arbejdstøjet, og vi skal både være modige og tålmodige. Vi skal være proaktive og kreative. Men jeg tror på, at vi i fællesskab kan løfte den opgave. Vi er socialrådgivere – vi har alle forudsætninger for at arbejde med gode dialoger, med langsigtede handleplaner og med at skabe energi og handlekraft sammen med borgerne – og den erfaring skal vi sammen bringe i spil til gavn for vores eget arbejdsmiljø.

Resolutionen blev med enkelte justeringer enstemmigt vedtaget.

Læs hele resolutionen på socialraadgiverne.dk/REP18

Læs artikel ”Brainstorm om det gode arbejdsmiljø” om repræsentanternes ideer til det videre arbejde med arbejdsmiljøresolutionen.