DS lægger flere penge i strejkekassen

Repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforening besluttede at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter.

Efter seks år uden kontingentstigninger besluttede repræsentantskabet at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned. De 20 kroner går direkte til Aktionsfonden i DS, som skal støtte både privat- og offentligt ansatte medlemmer i forbindelse med eventuelle konflikter i fremtiden.

– Vi har lige oplevet, hvordan det historiske sammenhold under OK18 gav et stærkt resultat for os i fagbevægelsen. Men vi oplevede også, at arbejdsgiverne stod stærkt sammen, og vi ved, at arbejdsgiverne i de kommende overenskomstforhandlinger vil møde endnu mere velforberedte og med et mindst lige så stærkt sammenhold. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi både fastholder sammenholdet og ruster os, så vi selv står endnu stærkere, sagde DS’ nye formand Mads Bilstrup.

Forslaget om at hæve kontingentet blev vedtaget efter en god debat, der tog udgangspunkt i to forslag – et fra Hovedbestyrelsen om at hæve kontingentet med 10 kroner om måneden, og et fra et flertal af de delegerede fra Region Nord om at hæve kontingentet med 20 kroner om måneden.

– Kontingentet er ikke steget de seneste seks år. Nu sætter vi kontingentet op med 20 kroner om måneden, og det svarer mere eller mindre til pris- og lønfremskrivningen i 2020. Og stigningen går vel at mærke direkte til Aktionsfonden – ikke til driften. Det betyder, at vi støt og sikkert ruster os til fremtidige konflikter, lød argumentationen fra Region Nord.

Opsparing til fremtidige konflikter

Kontingentstigningen på 20 kroner blev vedtaget med 48 stemmer for, mens 45 stemte imod – ni stemte hverken for eller imod. Diskussionen blandt de delegerede drejede sig alene om, hvorvidt man ønskede at hæve kontingentet med 10 eller 20 kroner.

– Diskussionen handlede om størrelsen på kontingentstigningen, men der var enighed om, at vi er nødt til at ruste os til konflikter i fremtiden. De 20 kroner går direkte til Aktionsfonden. Med det samlede budget kan vi derfor fortsat både styrke og udvikle foreningens arbejde i en tid, hvor vi bliver flere medlemmer og engagementet stiger og samtidig øge vores opsparing til fremtidige konflikter, sagde Mads Bilstrup.