Stigende fattigdom har voldsomme konsekvenser

LEDER: Endnu færre penge til de mest sårbare og udsatte mennesker, der har mest brug for hjælp. Det er et af resultaterne af Finanslovsaftalen for 2019.

Finanslovsaftalen indeholder markante forringelser for flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark: Den i forvejen lave integrationsydelse skal sættes yderligere ned – 2000 kroner mindre skal enlige forsørgere på integrationsydelse have fremover.

Blækket på aftalen var dårligt nok blevet tørt, før vi fik de nyeste tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at der aldrig har været flere fattige børn i Danmark, end der er i øjeblikket.

Antallet af fattige børn er steget med 12.000 på et enkelt år. Nu er der 64.500 børn under fattigdomsgrænsen i Danmark.

Allerede før den nyeste stramning af integrationsydelsen råbte Institut for Menneskerettigheder vagt i gevær. De vurderede, at ydelsens niveau allerede dengang var på kanten af Grundloven, hvori der står, at mennesker i Danmark har ret til et eksistensminimum.

De nyeste stramninger vil med al sandsynlighed betyde, at antallet af børn, der vokser op i fattigdom, vil stige endnu mere i de kommende år.

Vi socialrådgivere ser allerede nu de ødelæggende konsekvenser, det har for familier, der lever i fattigdom: Enlige mødre, som prostituerer sig for at få råd til vintertøjet til børnene, og desperate mennesker, der må tage lån over Facebook med astronomiske renter for at få mad på bordet, er nogle af de rystende eksempler, jeg har hørt fra jer, der arbejder med de sårbare familier, som lovgivningen rammer.

Vi ved, at konsekvenserne for familier, og ikke mindst for børn, der lever i fattigdom, er alarmerende. Børnene har stor risiko for at deres opvækst bliver præget af afsavn, isolation, dårligt helbred og dårlig skolegang. De lever et udsat børneliv med mobning, ondt i maven og fyldt med voksenbekymringer, så som hvordan deres forældre kan betale huslejen i næste måned.

Det er skræmmende at være vidende til det massive værdiskred, som vi ser i disse år med de mange stramninger over for udlændinge – med reducerede ydelser, som rammer så lave niveauer, at folk ikke har penge nok til at kunne leve et værdigt liv.

Vi socialrådgivere ser på første hånd, hvad disse stramninger betyder for familierne, som bliver ramt. Det er meget vanskeligt at arbejde fagligt og helhedsorienteret med familier, der lever i fattigdom, fordi de først og fremmest har fokus på at overleve og undgå at ende på gaden.

Stramningerne har negative konsekvenser for vores mulighed for at udøve vores faglighed, for vores arbejdsmiljø og for vores arbejdsglæde. Vi kan ikke udfolde vores faglighed tilfredsstillende, når de mennesker, vi skal hjælpe og støtte bliver presset i sådan en grad, som vi oplever i øjeblikket.

Derfor fortsætter DS kampen mod fattigdomsydelserne!