Her er repræsentantskabets resolution og fire udtalelser

Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab vedtog en resolution om arbejdsmiljø og fi re udtalelser om henholdsvis hjemløse, stramninger på udlændingeområdet, kompetenceudvikling samt behov for at styrke uddannelserne. Læs et kort uddrag af teksterne herunder.

13.12.2018

Indblik i HB’s beretning: DS på vej mod et endnu stærkere fællesskab

Lige nu er kampen for et arbejdsmiljø, der øger arbejdsglæden og skaber grundlaget for det gode socialfaglige arbejde, en af de mest presserende opgaver for vores faglige fællesskab. Det er et af budskaberne i den skriftlige beretning fra Dansk Socialrådgiverforenings afgående hovedbestyrelse – hvor der også er plads til at glæde sig over, at OK18 kom i hus takket være den store opbakning fra medlemmerne – et dramatisk forløb, som også betyder, at DS står stærkere end nogensinde. DS’ medlemstal er vokset – fra godt 16.000 til næsten 18.000 medlemmer.

17.09.2018