Jobcentermedarbejdere har ikke tillid til politikerne

En SFI-undersøgelse viser, at sagsbehandlere på de kommunale jobcentre har dårlig tillid til Christiansborg-politikerne. Resultatet overrasker ikke DS: Tillid til politikerne kræver politisk tillid til socialrådgiverne og deres faglighed, lyder det.

Efter flere års reformstorm på beskæftigelsesområdet kan jobcentermedarbejdernes tillid til folketingspolitikerne efterhånden ligge på et ganske lille sted. Det viser rapporten “Styring af den kommunale beskæftigelsesindsats“, som SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet.

Sagsbehandlerne giver regeringen bundkarakterer i en tillidsmåling. Regeringen scorer 3,5 på en skala fra 1 til 10, mens det lokale byråd scorer 5,4, skriver ugebrevet A4.

DS: Tillid kræver tillid

Den manglende tillid skyldes først og fremmest, at de kommunale sagsbehandlere ikke har tiltro til landspolitikernes forståelse af de udsatte lediges situation.

Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, ser undersøgelsen som udtryk for, at Christiansborg gennem en årrække har udvist manglende tillid til socialrådgiverne på de kommunale jobcentre.

– På trods af talrige og veldokumenterede advarsler fra både socialrådgivere og forskere, har Folketinget gennem en årrække insisteret på at bruge økonomiske incitamenter over for syge, afhængige og socialt udsatte ledige, som ikke har mulighed for at reagere på de økonomiske sanktioner. Det har skadet udsatte lediges livssituation, og det har skadet arbejdsvilkårene for socialrådgivere landet over.

Politikerne må understøtte de gode, sociale indsatser

Hvis tilliden til Folketinget skal genskabes, bør Christiansborg derfor lytte til både fagfolk og borgerne, opfordrer Majbrit Berlau:

– En erkendelse af, at mange på kontanthjælp er syge og har sociale problemer og derfor kræver en samlet og helhedsorienteret indsats, er første skridt.

Heldigvis bliver der på trods af konstante reformer og stramninger samt en ekstrem processtyring stadig lavet masser af godt socialt arbejde ude i kommunerne, understreger DS-formanden desuden.

– Det arbejde bør politikerne understøtte, hvis de ønsker at genvinde tilliden fra fagfolk på socialområdet.