Ny rådgivning sikrer unge én indgang til systemet

Med ungemodtagelsen UngMod 24-7 giver Herning Kommune og Region Midtjylland de 12-25-årige en ny, tværfaglig og helhedsorienteret indgang til vejledning og hjælp i det offentlige, så de unge undgår at blive kastebold i systemet.

I en lejlighed på 1. sal i en almindelig opgang i Smedegade 13 i Herning har rådgivere og behandlere fra “UngMod 24-7 Herning” siden oktober 2014 siddet klar med ørenlyd, vejledning og hjælp til alle kommunens unge mellem 12 og 25 år, der måtte henvende sig med problemer, uanset deres art og omfang.

Ungemodtagelsen er inspireret af en svensk foranstaltning, som har 40 år på bagen, og er med samarbejdet mellem kommune og region et nybrud i samarbejdet på tværs af sektorer og fagligheder.

Med svensk inspiration og medfinansiering fra regionen, kom det nye samarbejde om ungemodtagelsen i stand for et års tid siden, fortæller socialrådgiver Lise Lester, daglig leder af UngMod 24-7 og viceforstander på Herning Kommunes ungecenter Hedebocentret.

– Den gamle ungerådgivning, der var finansieret af satspuljemidler, skulle lukke. I stedet for at afvikle, besluttede vi os for at ideudvikle og tog på studietur til Sverige, hvor vi fandt modellen for UngMod 24-7. Og det viste sig heldigvis, at regionen var med på at etablere en ny ungevejledning i Herning, siger hun.

Al hjælp samlet på ét sted

Erfaringerne fra Sverige viste, at det var muligt med et tværfagligt set-up, der kunne rumme ungerådgivning inden for alt fra økonomi, budgetlægning og problemer i forbindelse med uddannelse til seksualitet og konflikter med forældre. Hos UngMod 24-7 kan de unge også blive testet for graviditet og sexsygdomme og få den nødvendige behandling.

Derfor består teamet bag UngMod 24-7 i Herning af en socialrådgiver, en psykolog, en jordemoder, der også er sexolog, samt en sundhedsplejerske og en overlæge. Og modtagelsen er den eneste indgang til hjælp fra det offentlige, de unge i kommunen behøver at passere, uanset hvilken udfordring de henvender sig med.

Socialrådgiver: Jeg kan tage med på jobcenteret

De unge har med ungemodtagelsens placering midt i byen nem adgang til samtaler og behandling, og de kan kontakte rådgivningen med en sms, mail eller via facebook – og forvente svar indenfor 24 timer. De unge er sikret fuld anonymitet, hvis de ønsker det, men det er sjældent.

– Jeg har to slags opgaver: At tale med de unge og at være deres guide rundt i det offentlige system. Derfor tager jeg også med dem til læge, på jobcentret eller hvor situationen kræver det, fortæller socialrådgiver Morten B. Petersen om arbejdet i UngMod 24-7 Herning.

Samarbejde sikrer tværfaglighed

For Morten B. Petersen er det nyt at have så mange fagligheder koblet på de samme opgaver, og han arbejder som socialrådgiver tættest sammen med teamets psykolog.

– Hun kan rådgive mig i samtalerne med de unge. Hendes faglighed er en god støtte i mine opgaver, for eksempel til kunne se problemerne med de unges øjne.

Der er de kommende tre år afsat tre millioner kroner til ungermodtagelsen fra Herning Kommune og en million fra Region Midtjylland. UngMod 24-7 Herning forventer 3-400 henvendelser om året.