Minister: Socialrådgiveres sikkerhed kommer før økonomi

Beskæftigelsesministeren har på et møde med DS om forebyggelse af vold understreget, at sikkerhed er et ledelsesansvar og bør sættes over økonomiske hensyn. Vigtige signaler, understreger DS, som ser frem til politisk handling for voldsforebyggelse.

Torsdag den 18. august mødtes Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, samt formændene for Dansk Sygeplejeråd, FOA og Socialpædagogerne med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) for at diskutere tiltag til en styrket indsats for at forebygge vold.

Majbrit Berlau hæftede sig særligt ved, at ministeren på mødet understregede, at sikkerhed på arbejdspladser altid kommer i første række – også før økonomiske betragtninger.

– Samtidig slog han fast, at sikkerheden er et ledelsesansvar. Der var ingen løfter, men særdeles stærke og vigtige signaler, understreger socialrådgivernes formand.

På mødet påpegede hun, at der er behov for en bekendtgørelse, der fastslår, at det er et arbejdsgiveransvar at forebygge vold. Desuden opfordrede hun til, at Arbejdstilsynet samarbejder med De Sociale Tilsyn om indsatsen mod vold på arbejdspladser.

– Desuden ønsker vi en skærpet forpligtelse til, at Arbejdstilsynet skal politianmelde tilfælde, hvor arbejdspladser ikke efterlever påbud.

DS ser frem til politisk handling

Majbrit Berlau forventer, at Dansk Socialrådgiverforening vil blive inddraget i regeringens arbejde med at styrke voldsforebyggelsen.

– Arbejdet for en styrket indsats for forebyggelse af vold bør foregå tværfagligt mellem Sundheds- Social- og Beskæftigelsesministeriet, og vi ser frem til at bidrage til arbejdet. En styrket forebyggelsesindsats kræver både fagligt indhold, økonomiske betragtninger og godt, gedigent sikkerhedsarbejde.

Efter de seneste års overfald og drab på en række offentlige arbejdspladser samt analyser, der viste store problemer med sikkerheden på botilbud, lancerede Dansk Socialrådgiverforening sammen med Dansk Sygeplejeråd, FOA og Socialpædagogerne i foråret et bidrag til en national handleplan mod vold med en række tiltag til at styrke forebyggelsen af vold mod offentligt ansatte.

”KL-forslag kan gøre ondt endnu værre”

Også kommunerne har meldt sig på banen i debatten om voldsforebyggelse. KL har blandt andet foreslået, at der skal oprettes et nyt behandlingstilbud i regionalt regi for personer med særlig fare for voldelig adfærd, og som stadig er for syge til at komme ud i kommunale botilbud.

I et interview med TV2 NEWS advarede Majbrit Berlau dog mod, at en visitering baseret på et ”farlighedskriterie,” kan være med til at stigmatisere og dæmonisere de psykisk syge borgere.

– Det kan gøre ondt endnu værre. I stedet opfordrer vi til at oprette institutioner, der reelt kan hjælpe borgere med de komplekse problemer, der kan medføre udadreagerende adfærd.

Majbrit Berlau understreger i den forbindelse, at der mangler ordentlige og solide behandlingstilbud til borgere, der lider af psykisk sygdom kombineret med stof- og alkoholmisbrug.

– I dag er det sådan, at regionerne skal levere den psykiatriske behandling – men ikke til misbrugere – og kommunerne skal levere misbrugsbehandling – men ikke til psykisk syge. Det betyder at borgerne falder ned mellem to stole.  Det er uhensigtsmæssigt, og derfor bør der oprettes institutioner, der kan give misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling samtidig og med udgangspunkt i borgerens behov.

Til gengæld støtter Majbrit Berlau fuldt op om KL’s kritik af de mange nedlagte sengepladser i psykiatrien. Netop kapacitetsproblemerne i psykiatrien har DS blandt andet advaret Sundhedsministeriet om i et høringssvar fra 10. august.