DS’ og KLs anbefalinger til introduktions- og mentorordninger

DS har sammen med Kommunernes Landsforening over en årrække arbejdet med udvikling af introduktions- og mentorforløb, og nu ligger de seneste anbefalinger klar. De kan også bruges på arbejdspladser, der ikke er kommunale.

I 2023 afsluttede DS og Kommunernes Landsforening et overenskomstprojekt om intro- mentorordninger. Der deltog tre arbejdspladser i projektet, København, Frederiksberg og Thisted, som i samarbejde med Københavns Professionshøjskole arbejdede med at udvikle deres onboarding af nye kolleger. Det kom der blandt andet fire gode anbefalinger ud af:

  1. Dyrk den varme velkomst allerede inden første arbejdsdag (præbording)
  2. Undgå informationsoverload
  3. Skab klarhed om mentorrollen
  4. Tænk i genanvendelige formater og udbred til hele organisationen

Udover de fire anbefalinger er den vigtigste pointe fra projektet at se introduktions- og mentorordninger som et læringsforløb, hvor ny viden kobles til konkrete arbejdsopgaver. Hvis ny viden skal sidde fast, skal den være både aktuel og omsættelig, og derfor skal den kobles til konkrete arbejdsopgaver. Det giver den nye medarbejder rum til at lære i et passende tempo og mulighed for at afprøve sin nye viden og færdigheder i praksis. Medarbejderen skal have mulighed for at stille kvalificerede spørgsmål, reflektere og handle selvstændigt. Derudover er det vigtigt, at den nye medarbejder får sat ansigter på de kollegaer, som kan hjælpe og støtte i den første tid.

» Se for eksempel denne film om intro- og mentorordninger som læringsforløb.

» I kan finde meget mere materiale i form af artikler, film, webinar og redskaber til udvikling af intro- og mentorordninger både på DS’ hjemmeside  og på Viden på tværs’ hjemmeside.