Krisen presser din ytringsfrihed

Krisen med stram økonomi og høj ledighed har lagt en dæmper på mange medarbejderes lyst til at bruge deres ytringsfrihed til at udtale sig om kritiske forhold på jobbet. Det viser en ny FTF-undersøgelse.

Modet til at ytre sig kritisk om forhold på arbejdspladsen er blevet mindre. Krisen med stram økonomi, fyringsrunder og høj ledighed har gjort mange medarbejdere mere bange for at bruge deres ytringsfrihed.

Det viser en foreløbig opgørelse fra en ny stor undersøgelse af de ansattes ytringsfrihed, som hovedorganisationen FTF har foretaget blandt ca. 3500 ansatte på FTF-området – heriblandt socialrådgivere.

Ifølge FTF svarer 18 procent, at krisen har gjort dem mere bange for at ytre sig offentligt om forhold på jobbet. Krisen har især lagt en dæmper på de offentligt ansattes lyst til at udtale sig. Blandt dem er 20 procent blevet mere tilbageholdende med at udtale sig, mens det samme gælder for 15 procent af de privat ansatte.

Og undersøgelsen fastslår også, at 40 procent af dem, der har ytret sig offentligt om forhold på jobbet, har oplevet negative konsekvenser. Ni procent blev afskediget, 18 procent blev indkaldt til ”kammeratlig samtale”, 10 procent fik forbud mod at udtale sig, ni procent fik en advarsel og 18 procent blev opfattet som illoyal af arbejdsgiveren.

DS efterlyser bedre beskyttelse af medarbejdere

Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, Ulrik Frederiksen, karakteriserer FTF-undersøgelsens resultat som nedslående.

– Det er bekymrende, at medarbejderne er blevet mere bange for at bruge deres ytringsfrihed. De ansatte bør lovgivningsmæssigt beskyttes bedre mod fyring og andre usaglige sanktioner, hvis de bruger deres ytringsfrihed. På den måde kan vi sikre et sundt demokratisk debatklima, hvor det ikke er risikabelt at påpege, at eksempelvis nedskæringer har nogle alvorlige konsekvenser for borgerne.

Det siger loven om ytringsfrihed

Ifølge Grundlovens paragraf 77 er enhver berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler må ikke indføres.

Som offentligt ansat socialrådgiver kan du stort set udtale dig om hvad som helst til medierne – også om forhold på din arbejdsplads. Eneste betingelse er, at du udtaler dig på egne vegne og  respekterer reglerne om tavshedspligt

Ledelsen kan ikke forlange – kun opfordre til – at kritiske synspunkter bliver fremført internt, før de offentliggøres i medierne. Det er altså en individuel vurdering, hvornår det er det rette tidspunkt for at gå i medierne.