Dialog i Kriminalforsorgen

Som noget nyt inviterer koncernledelsen alle medarbejderne i Kriminalforsorgen til at deltage i Dialogforum.

Der bliver holdt et virtuelt møde hver 6. uge – første gang er allerede den 15. november. Man skal tilmelde sig 14 dage før mødet og det vil blive tilstræbt, at der er deltagere fra så mange institutioner som muligt. Deltagelse kan ske i arbejdstiden.

På dialogmøderne får man som medarbejder mulighed for at komme med input til forandringer og forbedringer, der kan lette hverdagen.

Direktør Ina Eliasen deltager på alle møder sammen med skiftende områdedirektører.

Du kan læse mere om møderne og datoer på jeres intranet. Det kunne være fint, hvis du eller en af dine kolleger kunne deltage og give alle jeres gode input videre.